Lucas 2:6+7.

Scannen0405

 Voederbak.

Tekst uit Lucas 2:6+7 uit NBV.
Terwijl ze daar waren,
brak de dag van haar bevalling aan
en ze bracht een Zoon ter wereld,
haar eerstgeborene.
Ze wikkelde Hem in doeken
en legde Hem in een voederbak,
omdat er voor hen geen plaats was
in het nachtverblijf van de stad.

leni@vanmarion.nl