Schijnen mij Uw wegen duister Lied 913:2B

Schijnen mij Uw wegen duister..

Ook al begrijp ik Uw wegen niet,

ik zal er niet naar vragen.
Eens op Uw tijd, mag ik zien
waar mijn ogen nu nog voor gesloten zijn.
Als Uw deur dan open gaat,

mag ik pas echt Uw grootheid aanschouwen
en Uw Majesteit zien.
En zal ik het begrijpen…