Romeinen 14:4 T934


Romeinen 14:4 NBV

Wie bent u dat u een oordeel velt
over de dienaar van een Ander?
of hij wel of niet volhardt in het geloof
gaat alleen zijn eigen Meester aan-
en hij zal volharden, want de Heer
heeft de macht hem dat te laten doen.