Jezus zegt: IK ben de goede Herder


Johannes 10:11A NBG

Jezus zegt:
IK ben de goede Herder….
>Jezus zorgt voor ons…

Johannes 10:7 NBG
Jezus zegt:
IK ben de deur der schapen.
>Hij is het die ons bij Hem binnen laat..

Johannes 14:6A NBG
Jezus zegt:
IK ben de Weg
en de Waarheid en het Leven;
>Jezus wijst ons de juiste richting…
>Hij leert ons de leugens af…
>door Hem krijgen wij het eeuwig Leven…

Johannes 15:5A NBG
Jezus zegt:
IK ben de Wijnstok,
gij zijt de ranken.
>Door Hem kunnen wij groeien
en bloeien en vrucht dragen…

Johannes 8:12A
Jezus zegt:
IK ben het Licht der wereld;
>Jezus is het Licht voor onze voeten…

Johannes 6:35A
Jezus zegt:
IK ben het brood des levens;
>Hij geeft ons wat we nodig hebben…

Johannes 11:25A
Jezus zegt:
IK ben de opstanding en het Leven;
>Door Hem zullen ook wij opstaan…
en krijgen wij het eeuwig leven…