Efeziërs 1:11+12

Efeziërs 1:11+12 NBV
11.In Jezus heeft God die alles
naar Zijn wil en besluit 
tot stand brengt,
ons de bestemming toebedeeld,
12 om vanaf het begin
onze hoop te vestigen op Christus,
tot eer van Gods grootheid.