1178 Ik zie:

Ik zie:
Kruis>Wegwijzer naar God
Vraagteken>Altijd zullen er vragen zijn
2 Duiven>Trouw zijn aan elkaar
Luisterend horen>Links
Kijkend zien>Links
Bloei>Links
Vlam>Heilige Geest>Warmte
Hart>Gods Liefde
Blaadjes>Het beste van jezelf aanbieden aan de ander.

Tekening 631 Ik zie

631a
Ik zie:
Het hart zie ik als de onvoorwaardelijke liefde van God
voor jou en voor mij en voor alle mensen.
Hij is boven ons en naast ons en onder ons.
Een blad als nieuw leven dat je krijgt als je gaat geloven,
maar het blad is ook een vraagteken,
we krijgen niet altijd een antwoord op onze vragen,
ook al zijn we dan gelovig…meestal niet.
De punt van het vraagteken is een half bloemetje, niet af….
want we begrijpen immers niet,
waarom alles gaat, zoals het gaat.

De duif zie ik als Heilige Geest en als van trouw,
Hij is altijd in ons.
De bloem is half verscholen,
als niet helemaal jezelf durven of kunnen zijn,
je als een vreemdeling voelen en eenzaam zijn,
omdat je ,,anders,, bent of denkt of voelt,
om wat voor reden dan ook.
Maar God kent ons volkomen,
Hij doorgrondt ons in alles
en dat is mijn troost en mijn houvast.

leni@vanmarion.nl

779 T + Ik zie:

779-3

Ik zie:
-Een vlam>Vlam van Pinksteren
-Een duif>De Heilige Geest
-Een hart>Liefde>Een hart>jij/ik
-Parels in het hart>Gods Woorden>Kostbaar
-Parels buiten het hart>Uitdelen/Doorgeven
-Een raam>Uitzicht
-Een kruis>Uitzicht op Jezus

-Stenen>Hard hart
-Vraagteken>Geen antwoorden
-Open ruimten in het hart>Ontvangen, Opnemen,
Verteren, de Weg van Godswoorden in je leven

 

De deur…ik zie…

Ik zie:
Wat is er veel te zien in deze tekening,
ik ben zelf verbaasd.

1-Een deur>scheiding van binnen naar buiten..
door één stap over de drempel kom je
van uit het donker in het licht,of anders om ,
of van de kou in de warmte> keuzes maken..

2-Een sleutel>om de deur mee op slot te doen
of open te maken..
3-Een spijker>om de sleutel op zijn plaats te houden..
4-Een sleutelgat>het slot..
5-Een deurknop>een handvat om
de deur open te trekken 
of dicht te duwen..
6-Scharnieren>om de deur op zijn plaats te houden
en om te kunnen draaien..
7-Planken>deur materiaal..
8-Een hart>mijn gevoel..
9-Bogen boven mijn hart>manipulatie/druk op mijn hart
10-Een duif>de Heilige Geest>vrede>trouw..
11-Mensbootje>mijn leven..
12-Punten van pijn>mijn verleden..
13-Een diamant>ik word geslepen..
14-Een anker>hoop>houvast..
15-Een touw>vast gehouden worden>rust op de plaats..
16-Stenen>fundament.. (onder de deurposten)
17-Zegen boven de duif>mijn zegeningen
d
oor het werk van de Heilige Geest..
18-Een kruis>als Jezus bedoeld..
19-Een opening>door uitzicht, inzicht..
20-Deurposten>om de deur in te hangen..
21.Stenen>zorgen>lasten>moeite….

De opengebroken deur+ik zie

Ik zie:
-Een deur>scheiding>grens..

-Een duif>Gods Geest breekt alles open
 en wijst de Weg…
-Een kruis>bedoelt als Jezus Aanwezigheid…
-Ijzeren deurhangers>ondanks sterk toch zwak…
-Deurknop>aanraakbaar…
-Gaten in de deurposten>vergankelijkheid…
-Een trap>ondanks de puinhoop
 is er toch een weg naar boven…
 misschien dankzij de puinhoop…

162

Ik zie:
Een hart>Gods liefde
Geel om het hart>licht
Blauw>reiniging
Een hand>van Jezus
Een wond in de hand>door de kruisiging
Een duif>Heilige Geest
Een blaadje>nieuw leven gebracht door de duif

Tekening.

scannen0667

Ik zie:

Een hart…liefde…mens
Een duif…Heilige Geest in dat hart
Bloemen…een hart tot bloei gekomen
Jong blad…op nieuw geboren zijn
Zee…levenszee met golven(beproevingen)
Bootje…ik op mijn levensreis
De ondergaande zon.

Ik zie er ook iemand in….
die vol vertrouwen en verlangen
een niewe TOEKOMST te gemoet gaat,
op weg is naar de HEMEL.