Gedicht bij 552 Vader,dank U wel


Vader,dank U wel,
voor de verwondering en verbazing
over wat U mij laat doen…
Ik kan soms zo maar verrukt zijn
als een tekening af is
en zie wat er tevoorschijn is gekomen…..
Wow,wat is Hij  mooi!!

Ik zie hier een hart
met heel veel Zegeningen…
In vuur en vlam zijn ….
Omdat de Heilige Geest mij
het nieuwe leven heeft gebracht…
Blijdschap…
ondanks dat er ook pijn te zien is….
Vader,dank U wel!!

Gedicht bij 194 Vader,dank U wel…


Vader,dank U wel,
U laat mij in deze tekening zien,
dat er een muur gemetseld lijkt
voor de liefde,

je kunt er niet bij,
je voelt je verlaten en alleen…
Maar ik zie toch,de duif,door alles heen,
de duif,als de Heilige Geest.
En waar de Heilige Geest is,
daar bent U..!!!!

 

Gedicht bij 513 Vader,dank U wel…


Vader,dank U wel,
dat U mijn levensloop
in deze tekening laat zien.
U laat me zien hoe U mij daarin leidt
en mij de Weg wijst naar de Waarheid,
door de Heilige Geest,
die in mijn hart verankerd is.
U ziet mij, U kent mij,U weet mijn naam….
U bent altijd en overal bij mij…
Vader,dank U wel.

Gedicht bij 561 Vader,U laat mij..

Vader , U laat mij
in deze tekening een hart zien
als Uw Liefde.

Waarin ik verblijven mag.
De tranen van mij,
die ook bij het leven horen,
heeft U bewaard als kostbare parels.
Ik zie een kruis,waaraan Jezus
voor mijn zonden gestorven is.
Ik mag nu met heel mijn vernieuwde wezen bij U zijn,
met al mijn pijn,verdriet en onhebbelijkheden
heeft U mij in Uw armen gesloten.
U heeft het zaad van geloven gezaaid.
Vader ,dank U wel!!

Gedicht bij 560 Vader,U laat mij………

Vader,U laat mij in deze tekening
een vlam zien
van het Pinkstervuur als de uitstorting 

van de Heilige Geest.
En de duif met het blad van het nieuwe leven

wat daardoor ontstaat.
Ik huil tranen van vreugde
om wat dit allemaal betekent.
Het kruis
als Jezus,Uw Zoon,met Hem en door Hem

opnieuw geboren zijn.
Vader,dank U wel!

Gedicht bij 556 Vader,U laat mij….

Vader,U laat mij de vleugels
van Uw bescherming zien,
die overgaan in de bogen van de regenboog,

Uw belofte na regen komt zonneschijn.
De bogen gaan over in het hart van Uw Liefde,
waarin ik met mijn pijn en verdriet en alles welkom ben.
De duif als Heilige Geest met het blaadje

van een nieuw leven met U.
Het kruis als Jezus die stierf voor mij,
voor ieder mens,
zodat eens alles goed komt!!
Wat een Liefde!!
Vader,dank U wel!

Gedicht bij 574 Vader,U laat mij….

Vader,U laat mij
in deze tekening zien,
dat 
Uw hart open is voor mij. 
Ik zie het kruis
waaraan Jezus stierf voor mij.

De Heilige Geest zie ik.
Mijn nieuwe leven met U.
Mijn leven over bergen en door dalen.
U hoort mij.
Ik zie al mijn Zegeningen.
Alles vanuit Uw grote Liefde!

Vader,dank U wel!!

Gedicht bij 593 Vader, ik zie….


Vader,Ik zie in deze tekening
dat dit hart in stukken uit elkaar gevallen was.
Door allerlei situaties kan dat zomaar gebeuren.
Maar ik zie ook,dat U de stukken van dat hart,
met Uw Liefde weer aan elkaar hebt gezet…..
Door de littekens is het nu
een heel bijzonder en kostbaar hart geworden …

Vader,dank U wel,
dat U ook mijn hart genezen hebt…

Samen delen T 902

Samen delen…
2 harten, beide zijn ze geestelijk gewond,
inmiddels is in de wonden de Heilige Geest te zien.
Beide hebben het blad van het nieuwe leven ontvangen,
het is geplant op de bodem van hun hart.
Door het samen delen ontstaat er begrip,
is er het weten hoe pijnlijk het allemaal is,
maar zien ook met elkaar vol vreugde
nieuwe kansen ontstaan.

Heel soms kom je zo iemand tegen….

leni@vanmarion.nl

Ik zie: Tekening 901

Ik zie:
Een kan als: Het kan met God
Een oor als:Luisteren>horen
Een duif als: Gods Aanwezigheid>Heilige Geest
Ook als: Trouw zijn
Een hart als: Iemand die zich opent voor de ander
Twee bladeren als: Twee mensen
De butsen op de kan als: Kwetsbaar zijn

1178 Ik zie:

Ik zie:
Kruis>Wegwijzer naar God
Vraagteken>Altijd zullen er vragen zijn
2 Duiven>Trouw zijn aan elkaar
Luisterend horen>Links
Kijkend zien>Links
Bloei>Links
Vlam>Heilige Geest>Warmte
Hart>Gods Liefde
Blaadjes>Het beste van jezelf aanbieden aan de ander.

Tekening 631 Ik zie

631a
Ik zie:
Het hart zie ik als de onvoorwaardelijke liefde van God
voor jou en voor mij en voor alle mensen.
Hij is boven ons en naast ons en onder ons.
Een blad als nieuw leven dat je krijgt als je gaat geloven,
maar het blad is ook een vraagteken,
we krijgen niet altijd een antwoord op onze vragen,
ook al zijn we dan gelovig…meestal niet.
De punt van het vraagteken is een half bloemetje, niet af….
want we begrijpen immers niet,
waarom alles gaat, zoals het gaat.

De duif zie ik als Heilige Geest en als van trouw,
Hij is altijd in ons.
De bloem is half verscholen,
als niet helemaal jezelf durven of kunnen zijn,
je als een vreemdeling voelen en eenzaam zijn,
omdat je ,,anders,, bent of denkt of voelt,
om wat voor reden dan ook.
Maar God kent ons volkomen,
Hij doorgrondt ons in alles
en dat is mijn troost en mijn houvast.

leni@vanmarion.nl

779 T + Ik zie:

779-3

Ik zie:
-Een vlam>Vlam van Pinksteren
-Een duif>De Heilige Geest
-Een hart>Liefde>Een hart>jij/ik
-Parels in het hart>Gods Woorden>Kostbaar
-Parels buiten het hart>Uitdelen/Doorgeven
-Een raam>Uitzicht
-Een kruis>Uitzicht op Jezus

-Stenen>Hard hart
-Vraagteken>Geen antwoorden
-Open ruimten in het hart>Ontvangen, Opnemen,
Verteren, de Weg van Godswoorden in je leven

 

De deur…ik zie…

Ik zie:
Wat is er veel te zien in deze tekening,
ik ben zelf verbaasd.

1-Een deur>scheiding van binnen naar buiten..
door één stap over de drempel kom je
van uit het donker in het licht,of anders om ,
of van de kou in de warmte> keuzes maken..

2-Een sleutel>om de deur mee op slot te doen
of open te maken..
3-Een spijker>om de sleutel op zijn plaats te houden..
4-Een sleutelgat>het slot..
5-Een deurknop>een handvat om
de deur open te trekken 
of dicht te duwen..
6-Scharnieren>om de deur op zijn plaats te houden
en om te kunnen draaien..
7-Planken>deur materiaal..
8-Een hart>mijn gevoel..
9-Bogen boven mijn hart>manipulatie/druk op mijn hart
10-Een duif>de Heilige Geest>vrede>trouw..
11-Mensbootje>mijn leven..
12-Punten van pijn>mijn verleden..
13-Een diamant>ik word geslepen..
14-Een anker>hoop>houvast..
15-Een touw>vast gehouden worden>rust op de plaats..
16-Stenen>fundament.. (onder de deurposten)
17-Zegen boven de duif>mijn zegeningen
d
oor het werk van de Heilige Geest..
18-Een kruis>als Jezus bedoeld..
19-Een opening>door uitzicht, inzicht..
20-Deurposten>om de deur in te hangen..
21.Stenen>zorgen>lasten>moeite….

De opengebroken deur+ik zie

Ik zie:
-Een deur>scheiding>grens..

-Een duif>Gods Geest breekt alles open
 en wijst de Weg…
-Een kruis>bedoelt als Jezus Aanwezigheid…
-Ijzeren deurhangers>ondanks sterk toch zwak…
-Deurknop>aanraakbaar…
-Gaten in de deurposten>vergankelijkheid…
-Een trap>ondanks de puinhoop
 is er toch een weg naar boven…
 misschien dankzij de puinhoop…

162

Ik zie:
Een hart>Gods liefde
Geel om het hart>licht
Blauw>reiniging
Een hand>van Jezus
Een wond in de hand>door de kruisiging
Een duif>Heilige Geest
Een blaadje>nieuw leven gebracht door de duif

Tekening.

scannen0667

Ik zie:

Een hart…liefde…mens
Een duif…Heilige Geest in dat hart
Bloemen…een hart tot bloei gekomen
Jong blad…op nieuw geboren zijn
Zee…levenszee met golven(beproevingen)
Bootje…ik op mijn levensreis
De ondergaande zon.

Ik zie er ook iemand in….
die vol vertrouwen en verlangen
een niewe TOEKOMST te gemoet gaat,
op weg is naar de HEMEL.