Vader, U laat mij…


Vader, U laat mij wonderlijke dingen
in deze tekening zien>

Als eerste zie ik de tulp>
De bol moet eerst in de aarde gepoot worden.
Sterven in de aarde…
Voordat het als tulp gaat groeien en bloeien.
Het laat me denken aan de opstanding van Jezus>
Ik, als bol, moet  mijn oude ik afleggen
voordat ik kan groeien en bloeien tot eer van God>
Ik zie in het dichtgevouwen blad van de tulp
ook biddende handen>
De tulp zou ook het Pinkstervuur kunnen zijn.
De uitstorting van de Heilige Geest,
als tongen van vuur>
Het hart is in alle rust en vrede
en kostbaar als een parel voor God>
Gods Geest als duiven met jong blad in de snavel,
overal Aanwezig om het hart te leiden
naar de Weg van Jezus>
Ik zie ook dat ik mijn pijn bij Jezus  mag brengen>
Wat heeft U mij veel gezegend!!!
Ook met kleine kadootjes als pareltjes,
dank U wel dat U ze mij liet zien>
Wat bent U onmetelijk groot en liefdevol …..

 

Vader, U maakt mij….

Vader, U maakt mij zomaar
door deze tekening bewust van
al mijn Zegeningen
die U mij gegeven heeft.
Wat zijn het er veel…..
Ik heb geprobeerd om ze
één voor één te tellen,
maar het zijn er zo veel….
ik ben de tel kwijt geraakt…
Zo vaak ben ik hieraan
voorbij gegaan…..
Dus Vader,
dank U wel voor deze tekening!!

 

 

 

Vader,U laat mij….


Vader, U laat mij
in deze tekening een vlam zien.
Een vlam als: licht van Jezus,
met een hart erin.
Een hart als: Liefde van God,
waarin twee duiven als:
mensen die van elkaar houden.
Een opening met scherpe randen als: pijn.
Waarin het kruis van Jezus zichtbaar is.
Jezus is in die pijn en verdriet Aanwezig.
Een blad als: een hand,
op de bodem van het hart
vol met kostbare parels als: Zegeningen.
In de punt van het hart zijn zaadjes te zien als:
Gods Woord……..

Vader,dank U wel!

 

Vader, U laat me…


Vader,U laat mij in deze tekening,
vleugels zien,als Uw bescherming voor mij,

die overgaan in de bogen van de regenboog.
Uw belofte,na regen komt zonneschijn.
De bogen gaan over in het hart van Uw Liefde,
waarin ik zijn mag wie ik ben.
De duif als de Heilige Geest met het blaadje
als nieuw leven,een leven met U.
Na verdriet zal er weer vreugde komen.
Het kruis als Jezus die stierf voor mij,
voor ieder mens.
Zodat eens alles goed komt!!
Wat een LIEFDE!!

Vader,dank U wel!!

Vader,U laat mij…

Vader,U laat mij een bloem zien,
met drie blaadjes samen,
ze zijn met elkaar verbonden
door het hart,de duif en de vis.
En drie zijn er alleen.

Aan de steel zie ik twee blaadjes als:
twee uitgespreide armen:Kom maar bij MIJ!!
De bloem staat in een fles als:
ik heb God nodig om te blijven staan.
Ik zie de vis als: leven in de oceaan.
Ook zijn er luchtbelletjes te zien als:
zuurstof voor mens en dier en bloemen.
De  duif zie ik als:
een vogel die boven de aarde vliegt.

Bovenin zie ik het hart als:de Liefde van God
voor al wat leeft,

Liefde voor al! Zijn schepsels,
op de aarde, onder de aarde en boven de aarde.

Vader, dank U wel voor Uw Liefde!

Vader, ik zie…


Vader, ik zie in deze tekening 
een kostbaar plaatje door de twee parels.
Een duif met tak in de snavel
en een hart dat het blad
van het nieuwe leven koestert

en het een plek heeft gegeven..
Via de duif ,als Heilige Geest, ontvangen..
Vreugde van God
zie ik in de vleugels en de staart.

Vader,dank U wel!

Vader, U laat mij….


Vader, U laat mij wonderlijke dingen
in deze tekening zien.
>Als eerste zie ik de tulp.
>De bol moet eerst in de aarde gepoot worden.
Sterven in de aarde….
Voordat het als tulp gaat groeien en bloeien,
het laat me denken aan de opstanding van Jezus.
>Ik als bol moet  mijn oude ik afleggen
voordat ik kan groeien en bloeien tot eer van God.
>Ik zie in het dichtgevouwen blad van de tulp
ook biddende handen.

>De tulp zou ook het Pinkstervuur kunnen zijn.
De uitstorting van de Heilige Geest, als tongen van vuur.
>Het hart is in alle rust en vrede
en kostbaar als een parel voor God.

>Gods Geest als de duiven met jong blad,
overal Aanwezig om het hart te leiden naar de Weg van Jezus.
>Ik zie ook dat ik mijn pijn  bij Jezus mag brengen.
>Vader, wat heeft U mij veel gezegend!!!!
Kleine kadootjes als pareltjes,
dank U wel dat U ze mij liet zien.


Wat bent U onmetelijk groot en liefdevol!!
Vader, dank U wel!!

Ik zie in Tekening 513 Een vlinder

Ik zie een vlinder,
op de grens van binnen en buiten het hart.
Waar ligt de grens van wat ik
van God mag en wat niet(meer)
Het ligt zo ontzettend dicht bij elkaar.
Wat ik eerst wel deed,
is inmiddels voor mij veranderd.
Steeds vaker ontdekte ik iets,
wat beter voor mij is,
om daar afstand van te doen.

Ik zie ook een waterval op de vleugels.
Kracht in kwetsbaarheid.
In alles afhankelijk van God zijn….

Gedicht bijTek 612 Vader,ik zie een hart…

Vader, ik zie in deze tekening:
Een hart, gevormd door twee duiven..
als houden van elkaar.
Een klein hart als
 Uw Liefdevolle Aanwezigheid.
Een kruis als Geloof ,
zo ook het blaadje van het nieuwe
leven met Jezus,
gebracht door de duif (boven in),
als de Heilige Geest.
Allemaal te zien in dat hart.
Het hele hart is in het licht van de vlam
van het Pinkstervuur.
Hoop door het anker
en daaraan houvast hebben.
Ik zie ook luchtbelletjes in het anker
als de adem die God ons gaf
zodat wij kunnen leven.
Ook groei en bloei is er te zien
in de bloem.
En tranen van verdriet
ook die horen bij het leven.
En tranen van vreugde
(als de bloem in de traan)

Een plaatje over Geloof Hoop en Liefde…
Vader dank U wel!!

 

Gedicht bij 552 Vader,dank U wel


Vader,dank U wel,
voor de verwondering en verbazing
over wat U mij laat doen…
Ik kan soms zo maar verrukt zijn
als een tekening af is
en zie wat er tevoorschijn is gekomen…..
Wow,wat is Hij  mooi!!

Ik zie hier een hart
met heel veel Zegeningen…
In vuur en vlam zijn ….
Omdat de Heilige Geest mij
het nieuwe leven heeft gebracht…
Blijdschap…
ondanks dat er ook pijn te zien is….
Vader,dank U wel!!

Gedicht bij 194 Vader,dank U wel…


Vader,dank U wel,
U laat mij in deze tekening zien,
dat er een muur gemetseld lijkt
voor de liefde,

je kunt er niet bij,
je voelt je verlaten en alleen…
Maar ik zie toch,de duif,door alles heen,
de duif,als de Heilige Geest.
En waar de Heilige Geest is,
daar bent U..!!!!

 

Gedicht bij 513 Vader,dank U wel…


Vader,dank U wel,
dat U mijn levensloop
in deze tekening laat zien.
U laat me zien hoe U mij daarin leidt
en mij de Weg wijst naar de Waarheid,
door de Heilige Geest,
die in mijn hart verankerd is.
U ziet mij, U kent mij,U weet mijn naam….
U bent altijd en overal bij mij…
Vader,dank U wel.

Gedicht bij 561 Vader,U laat mij..

Vader , U laat mij
in deze tekening een hart zien
als Uw Liefde.

Waarin ik verblijven mag.
De tranen van mij,
die ook bij het leven horen,
heeft U bewaard als kostbare parels.
Ik zie een kruis,waaraan Jezus
voor mijn zonden gestorven is.
Ik mag nu met heel mijn vernieuwde wezen bij U zijn,
met al mijn pijn,verdriet en onhebbelijkheden
heeft U mij in Uw armen gesloten.
U heeft het zaad van geloven gezaaid.
Vader ,dank U wel!!

Gedicht bij 560 Vader,U laat mij………

Vader,U laat mij in deze tekening
een vlam zien
van het Pinkstervuur als de uitstorting 

van de Heilige Geest.
En de duif met het blad van het nieuwe leven

wat daardoor ontstaat.
Ik huil tranen van vreugde
om wat dit allemaal betekent.
Het kruis
als Jezus,Uw Zoon,met Hem en door Hem

opnieuw geboren zijn.
Vader,dank U wel!

Gedicht bij 556 Vader,U laat mij….

Vader,U laat mij de vleugels
van Uw bescherming zien,
die overgaan in de bogen van de regenboog,

Uw belofte na regen komt zonneschijn.
De bogen gaan over in het hart van Uw Liefde,
waarin ik met mijn pijn en verdriet en alles welkom ben.
De duif als Heilige Geest met het blaadje

van een nieuw leven met U.
Het kruis als Jezus die stierf voor mij,
voor ieder mens,
zodat eens alles goed komt!!
Wat een Liefde!!
Vader,dank U wel!

Gedicht bij 574 Vader,U laat mij….

Vader,U laat mij
in deze tekening zien,
dat 
Uw hart open is voor mij. 
Ik zie het kruis
waaraan Jezus stierf voor mij.

De Heilige Geest zie ik.
Mijn nieuwe leven met U.
Mijn leven over bergen en door dalen.
U hoort mij.
Ik zie al mijn Zegeningen.
Alles vanuit Uw grote Liefde!

Vader,dank U wel!!

Gedicht bij 593 Vader, ik zie….


Vader,Ik zie in deze tekening
dat dit hart in stukken uit elkaar gevallen was.
Door allerlei situaties kan dat zomaar gebeuren.
Maar ik zie ook,dat U de stukken van dat hart,
met Uw Liefde weer aan elkaar hebt gezet…..
Door de littekens is het nu
een heel bijzonder en kostbaar hart geworden …

Vader,dank U wel,
dat U ook mijn hart genezen hebt…

Samen delen T 902

Samen delen…
2 harten, beide zijn ze geestelijk gewond,
inmiddels is in de wonden de Heilige Geest te zien.
Beide hebben het blad van het nieuwe leven ontvangen,
het is geplant op de bodem van hun hart.
Door het samen delen ontstaat er begrip,
is er het weten hoe pijnlijk het allemaal is,
maar zien ook met elkaar vol vreugde
nieuwe kansen ontstaan.

Heel soms kom je zo iemand tegen….

leni@vanmarion.nl

Ik zie: Tekening 901

Ik zie:
Een kan als: Het kan met God
Een oor als:Luisteren>horen
Een duif als: Gods Aanwezigheid>Heilige Geest
Ook als: Trouw zijn
Een hart als: Iemand die zich opent voor de ander
Twee bladeren als: Twee mensen
De butsen op de kan als: Kwetsbaar zijn