Ik heb jou niets te geven..

Ik heb jou niets te geven..

Dit is zo’n moment
dat ik jou niet helpen kan.
Niet met woorden,
niet met daden.
Wat blijft dat is
dat machteloze gevoel,
om met lege handen te staan.
Zo graag wil ik je helpen,
maar ik weet niet hoe.
Woorden schieten immers te kort.
Mijn hart doet pijn om jou…
Dit is zo’n moment dat ik niets
anders heb dan mijn armen,
die ik in gedachten
om jou heen sla en voor je bid…
…..om kracht van God…..

Gedicht bij 653 De goede Herder…..


De goede Herder

De HEER is, mijn Herder!
ik ben onder Zijn hoede.
Ik ben een schaap van de Herder.
De Herder zorgt voor mij.
Hij wijst mij de Weg.
Hij zoekt me op als ik verdwaald ben.
Hij heeft geduld met mij.
De Herder houdt van mij,
hoe dwars of bokkig ik ook ben.
Hij gaat met mij door diepe dalen.
Hij neemt me mee de bergen op.
Hij draag me  als ik niet meer verder kan.
Hij verbindt mij als ik gewond ben.
Hij neemt mij in Zijn armen
als ik verdriet heb.
Hij genas mij toen ik ziek was!!

Als ik dit allemaal als schaap ondergaan heb,
heb ik geleerd dat mijn Herder!!
echt te vertrouwen is

en kan ik mij zoals dat schaap,
aan mijn HEER overgeven.

De Herder brengt mij op Zijn tijd
naar de grazige weide
en naar het  koel heldere water.

Naar Psalm 23

 

Gedicht bij Tek 616 Houd afstand!

Houd afstand!

We mogen elkaar geen handen geven..
We mogen onze armen niet gebruiken
om te troosten..
Afstand houden is de opdracht,
geen geknuffel meer en thuis blijven..
Dus niet meer bij en met elkaar..
Eenzaamheid alom..

Hoe bijzonder is het achteraf
om elkaar aan te raken..
Hoe bijzonder was het
om met veel mensen bij elkaar te zijn
om iets te vieren..
Hoe bijzonder was het achteraf
om geknuffeld te worden
als je blij was of verdrietig..
Hoe nodig was het
om iemands hand vast te houden
die aan het sterven was..
en nu……
Het was allemaal zo gewoon….

Laten we elkaar niet vergeten..
Laten we blijven omkijken naar elkaar..
al is het dan op afstand
we kunnen er zijn voor elkaar..

Al moeten wij elkaar nu loslaten
toch is er Iemand die nooit loslaat..

Laten we elkaar blijven vertellen
dat God er is en ons nooit los zal laten,

wat er ook gebeurd..
Hij was en is en blijft onze God 
en Hemelse Vader..
Zijn Hand houdt altijd onze handen vast!!
Hij laat ons nooit alleen!!!

God heeft ALLES in Zijn Handen!!

Veilig in Jezus armen

753-3
Veilig in Jezus armen.

Je veilig voelen bij Jezus.
Met alles wat je pijn doet
naar Jezus gaan.
Je verdriet aan Hem toevertrouwen.
Je vreugde met Hem delen.
Hoe blij je ook bent
of hoe erg het ook is,
je bent altijd veilig in Jezus armen.

leni@vanmarion.nl

Geliefd zijn.

Geliefd zijn.

Een hand op
een hart
met pijnlijke plekken.
Ze worden serieus genomen.
Ze worden verzorgd.
Er wordt aandacht aan besteed.
Er wordt mee geleden.
Er wordt geluisterd.
En dat werkt genezend.

Ons hart is in Gods Hand…..

Leni.

leni@vanmarion.nl

Opgetild.


Opgetild.

Geknakt zijn
door pijn door verdriet,
maar
heel voorzichtig …….
door inzicht…..
komt er toch weer groei……………

Nieuw leven
ondanks alle moeite,
Gods Geest helpt
wijst de weg
troost.
Het nieuwe tere leven
wordt gekoesterd
beschermd
en opgetild………….
als je opnieuw lijkt te vallen.

Je bent in Gods Hand.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Houvast.

Houvast.

Een helpende hand
en een luisterend oor,
niet voor even
maar de hele strijd door.
Samen strijden
is samen lijden,
is dragen
als de ander valt,
is troosten
als de ander huilt,
is luisteren
als de ander vertelt.
Een helpende hand
een luisterend oor,
daar zijn wij met elkaar toch voor?

Leni.

leni@vanmarion.nl

Jesaja 59:1 uit NBV.
De arm van de Heer is niet tekort
om te redden,
Zijn gehoor niet te zwak om te luisteren.

 

Tegenwind.

 

Tegenwind.

Altijd tegenwind
heen en terug
die striemende regen
die ijzige kou
in je gezicht
in je hart.
Altijd lijkt het
op tegenslag
nooit zit het eens mee
wat je ook onderneemt
het breekt je
bij de handen af
altijd gaat alles stuk
je lijkt voor het ongeluk geboren.

Zo voelt het
maar toch…………….
is er ondanks alles
dankzij dit alles
licht
licht van Jezus
in al het donker laat Hij zich zien
in iets
in iemand
in het kleine
als een lichtstraal
dwars door alle tegenslag heen.
Maar kijk………….

Leni.

leni@vanmarion.nl

Tranen.

scannen0650

Tranen.

Tranen van verlangen
lopen over jouw wangen.
Tranen vol van pijn,
tranen over onbegrip,
onbegrip over jouw anders zijn.
Tranen omdat je niet gezien word,
er niet naar jou geluisterd word.
Mensen lopen je liever voorbij,
of  gaan liever nog een straatje om,
dan dat ze stil blijven staan
om jouw tranen te drogen.
Of om te luisteren naar wat jij
zou willen zeggen.
Ze gaan liever weg dan te blijven
om jou te troosten.

Tranen van verlangen naar aandacht,
naar een heel klein beetje liefde misschien.
Naar een schouder om op uit te huilen,
naar iemand die om je geeft.

Wordt er nu teveel door jou verlangt??

Omzien naar een medemens,
hoe vreemd ook in mijn ogen,
is wat God van mij persoonlijk vraagt!!!

Ik wil proberen jouw tranen ,,te zien,,
jou niet meer te ontlopen,

Leni.

leni@vanmarion.nl

Een traan.

 scannen0644 

 

 

 

 

 

 

 

 


Een traan.

Een traan
van een stil verlangen,
van verlangen naar liefde,
van verlangen naar troost.
Een traan
omdat niemand naar je luistert.
Een traan
vanuit een afgewezen hart,
omdat het anders is.
Een traan
met in zich het zout van verdriet.
Een traan gehuild
maar door niemand opgemerkt.
Een traan
door geen mens gedroogd.
Een traan
om het niet meer weten hoe……
Een traan
om dat je de hoop bent verloren.
Een traan
vanuit diepe eenzaamheid.
Een traan
van een stil verlangen
naar uitgestrekte armen
waarin je veilig bent en schuilen mag
en huilen…….huilen……..huilen………
net zolang totdat je hart is leeg geschreid.

Jezus zegt:Kom maar bij Mij,
Ik heb je gezien,
Ik zal je tranen drogen,
Ik geef je moed om door te gaan.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Matteüs 11:28-30 uit NBV.
Kom naar Mij,jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal Ik  jullie rust geven.
Neem Mijn juk op je en leer van Mij,
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
want Mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Een parel.

Scannen0461

 

 

 

 

 

 

 


Een parel.

Een hart
een parel
twee handen.

Ons hart is
als een parel
in Gods Handen.

Gekoesterd
bewaard
en beschermd.

Je zo veilig bij God voelen
is een geschenk.
Het is niet te verdienen.
Je kunt het alleen
maar  ontvangen.

Vader,leer me te ontvangen.

Leni.

Gezegend.

Gezegend.
Scannen0378
Gezegend
door Gods Handen.
Beschermd
door de vleugels
van Gods Geest.
Geborgen
in Gods Handen.
In het licht
maar ook in het duister
is God bij mij,
is God bij jou………….

Leni.

Soms niet.

Soms niet.

Soms is alles halleluja……
Soms is alles prijs de Heer……
Soms is alles louter vreugde….
Maar soms zit je bij de pakken neer…..

Dan voel je alleen maar pijn,
dan vloeien er vele tranen.
Lijkt God mijlen ver bij jou vandaan.
Hoe je ook roept en hoe je ook bid,
de hemel lijkt gesloten.
Van Zijn Aanwezigheid merk je niets,
Zijn Liefde is niet voelbaar.
Door al je zorgen en verdriet
is je hart verdoofd.

In deze radeloosheid
is God heel dichtbij.
Want Hij is in jou,in al jouw ellende,
Hij is boven jou,onder jou,naast jou,
achter jou,voor jou en beneden jou.(ps 139)
Als een cirkel ben je omgeven door Zijn Liefde.
Hij ziet en weet en voelt…………
Schuil en huil in Zijn liefdevolle Vaderarmen
en wees daar dan gewoon maar stil………..
en weet en voel,
HIJ IS JOUW GOD.

Soms is alles halleluja……….
soms ook niet.

Leni.

Verborgen hoop.

Verborgen hoop.

Zich in alle wanhoop
vastklampen aan de
hoop.
De hoop die verloren lijkt te gaan.
Die lijkt af te breken
door alles wat je overkomt.
Het laatste restje is
voor je gevoel aan het verdwijnen.
Zelfs de hoop voor de toekomst
ben je uit het oog verloren.

Maar door in alle wanhoop
toch te blijven zoeken
en
te vertrouwen op Jezus,
bloeit de hoop weer op.
Wordt het weer wat lichter aan de horizon.
Want altijd is er wel ergens,
hoe verborgen soms,
een stukje van DIE HOOP te vinden.

Is er met God een nieuw begin.

Leni.

Naar psalm 121.

Naar psalm 121.

Ik kijk omhoog naar de bergen.
Nog hoger dan de bergen gaat mijn blik.
Wat is alles ontzettend groot
en zo oneindig.

Waar komt mijn hulp vandaan???

Van Hem!!
Die dit alles geschapen heeft.
De dalen….
de bergen…
het heelal….
Hij is ook onze Schepper,
dus ook onze Beschermer.

Hij zal ons nooit verlaten.
Hij is er altijd,
wat we ook doen.
Hij is overal,
waar we ook zijn.
In alle oneindigheid
tot in eeuwigheid.

Van deze God komt onze hulp!!

Leni.

leni@vanmarion.nl

Ik zie:
Een hart-liefde
(lijkt op een spiegel)
met een duif erin-vrede
Bergen en dalen_voor en tegenspoed
Wolken-zorgen
Regenboog-Gods verbond-na regen komt zonneschijn
Licht en donker-dag en nacht
Hoogte-heelal
Een bootje-jij en ik
Vlag-indentiteit
Water-levenszee
Vogels-vrijheid
Blaadjes rechts boven-groei.

Wanhoop.

Wanhoop.

Soms zijn er momenten in het leven,
waarin alle hoop de bodem wordt ingeslagen.
Soms gebeurt er iets in het leven,
waar in geen omkeer meer mogelijk is.
Wat er was, is zomaar verdwenen.
Stuk…kapot…weg…over…uit.
Maar…….
In die wanhoop,
juist dan,
is God daar.
God die versterken wil en kracht wil geven,
om die zware tijd door te komen.
God die wilskracht en moed wil geven
om verder te gaan met leven.
Hoe anders het ook zal zijn.
Omdat niets ooit nog hetzelfde kan zijn als toen.

Ondanks alles is God bij jou in die zo moeilijke tijd,
als er totaal helemaal niets meer over is,
van wat eerst zo van zelf sprekend was.
Dan…
in die wanhoop,in die totale leegte,
mag je hopen en vertrouwen op God,
dat Hij je dragen zal.

Die HOOP op God gaat nooit verloren,
die HOOP op God is ons HOUVAST.
God is ons HOUVAST.

Strek je er naar uit.
(Hebreeën 6:19 uit NBV)

Leni.

Geraakt door het lied;Talk to Me.

    TALK TO ME.

God verlangt naar een gesprek met mij.
Hij wacht op mij in de ochtend.
In de middag………….in de avond.
Hij wacht op mij in de nacht,
of dat ik MET Hem praten wil.

Door dit lied kom ik erachter
dat ik heel graag en vol vuur over God spreek,
maar praat ik ook wel genoeg MET Hem???
Genoeg voor onze persoonlijke relatie???

Talk to Me.
Er is zo’n verlangen van God naar mensen,
omdat Hij zoveel van ons houdt.
Spreek daarom niet alleen maar over God,
hoe positief dat ook is.
Maar praat ook MET Hem.
Ga in gebed,ga in gesprek MET God
en vertel Hem ALLES!!!

Hij roept jou,
Hij roept mij in de morgen,
in de middag…………in de avond.
Zelfs in de nacht wacht Hij op ons.
Ja juist dan,
als wij niet kunnen slapen,
van zorgen of van verdriet.
Hij wil zograag naar ons luisteren
en onze tranen drogen,
omdat Hij zoveel van ons houdt.

TALK TO ME.

Leni.

Vloedgolf.

Vloedgolf.


In de schaduw van Gods Liefde
mag je schuilen,mag je huilen
om de lijdensweg die jij moet gaan.
Jouw leven is een chaos,
is één en al ellende.
Elke weg die jij gaat
lijkt in de knoop te raken.
Je ziet geen uitweg meer.
Heel deze toestand legt je lam.
Je bent verward en bang,
je voelt  je radeloos en reddeloos verloren.
Je kunt niet slapen,
je bent zo ontzettend moe.


Je weet,
dat God jou geen kalme reis heeft beloofd,
maar dit is wel
een hele grote golf,
die jou meezuigt de diepte in.

In de schaduw van Gods Liefde
mag jij schuilen,
alleen bij Hem ben jij veilig
in deze grote nood.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Het wordt lichter.

Het wordt lichter.


Het grauwe grijze wolkendek
waarnaar ik zat te staren,
wordt als een gordijn opzij geschoven.
Een stralend blauwe hemel komt te voorschijn
en de zon gaat schijnen.
De blauwe hemel wordt weerspiegeld
in de grote plassen op het terras.
Een kleine witte wolk drijft langzaam voorbij.

Zo mag ik het verleden
als een gordijn opzij schuiven,
zodat het heden kan verschijnen.
Gods Licht weerspiegeld wordt in mijn hart.
Er zullen zeker nog donkere wolken
aan mij voorbij gaan.
Maar met Gods liefde en licht in mijn hart,
zal dat donkere gordijn nooit meer  gesloten zijn.

Ik mag dus weten dat achter zo’n grauw donker gordijn,
het heldere blauw van Gods Liefde altijd aanwezig is.

Schuif zo’n gordijn maar opzij.
Leef  je leven in het heden.

Leni.

Een gebed van tranen.

Een gebed van tranen.


Een hart vol verdriet,
gevuld met radeloosheid.
Het voelt zich reddeloos verloren.
Vouw je handen,
huil je tranen,
laat ze stromen
over je wangen,
laat ze vallen
op je gevouwen handen
en geef ze aan God.
God verstaat jouw tranen.
Hij weegt ze één voor één.
Hij weet waarom ze zijn gevallen.
Hij verstaat jouw gebed zonder woorden,
Hij leest elke traan.
Daarom gaf Hij mensen tranen om te huilen.
Als we geen woorden meer hebben om te bidden,
mogen we onze tranen huilen.
Bij Hem zijn ze welkom en zijn ze veilig.
De tranen worden als parels
door God vol liefde aan genomen.

Zo waardevol vind Hij onze tranen.

Leni.

Losgesneden.

Losgesneden.


Een hart doet zo’n pijn.
Een hart dat hijgt van angst,
van zorgen,van wanhoop.
Wanhoop snijdt een ziel aan stukken.
Verbrijzelt heel de levenszin.
Het doel,
waarvoor geleefd werd,
de liefde van dat hart,
met wie alles gedeeld werd,
met wie er kinderen ontvangen werden,
die persoon die het leven inhoud gaf,
is weggenomen.
Gestorven en begraven.
Niets lijkt er meer van waarde.
Niemand kan diegene vervangen.
Nu word je s’morgens alleen wakker,
s’avonds ga je alleen naar bed,
nog vol van de verhalen van de afgelopen dag,
die je nu niet kwijt kunt.
Je mist de geborgenheid,
het veilige gevoel van die arm om je heen.
Zo ook het gewoon samen stil zijn.
Al het oude vertrouwde is mee het graf in gegaan.

De gene die blijft is Jezus.
Hij is een houvast in die grote nood.
Iemand die in jouw diepste wanhoop,
een hand naar je uitsteekt.
Het leven gaat door,
maar zal nooit meer het zefde zijn als toen,
van alles samen.
Een verbrijzelt hart,
een kapot geslagen ziel,
is zo kostbaar in Jezus ogen.
Weet dat je gekoesterd word.
Hij ziet,Hij weet,Hij voelt zich precies als jij.
Hij is geslagen,Hij is verlaten,Hij is gekruisigd,
Hij is gestorven.
Hij is opgestaan en stuurde de Heilige Geest,
om zo in jou te kunnen zijn,
in al jouw pijn,in al jouw verdriet,
in al jouw wanhoop.
Weet,geloof en ervaar,
ook al kun je nu voor je gevoel niet verder.
Hij draagt je.

Mijn mam.
Zo oud
zo mooi
en niet gebroken,
staande gebleven
met God.

Leni.

Gods Hand.

Gods Hand. 

Kleine zwaluw
hoog in de wolkeloze lucht,
schrijf jij een boodschap
in vogelvlucht.

Met kleine vlugge vleugels
schrijf jij op hemelsblauw:
God houdt van alle mensen,
dus ook
van jou!

door:Leni.

Beweging.

Beweging.


Gladde zee,woeste golven.
Mijn levenszee kan nooit
alleen maar glad zijn.
Ik moet ook die hoge golven
over me heen laten komen.
Ik kan niet alleen maar
een mooi weer christen zijn.
Ik mag vertrouwen hebben
op een behouden aankomst,
want Jezus is mijn bootsman.
Hij leidt mij over mijn levenszee,
hoe hoog de golven ook
over mijn bootje slaan
en hoe ik ook geslagen word.
Na een leven met noodweer
en Goddank ook stralend weer,
zal ik behouden aankomen,
Daar,waar God op mij wacht,
dat heeft Hij beloofd.

door:Leni.

Pluk de dag.

Pluk de dag.


Laat de zorgen
van het leven
die zwaar
op je schouders rusten,
niet je dag verzwaren
door het mooie
wat God laat zien,
niet op te merken.

Zoek God elke dag.
Zet je er voor open,
dan zul je versteld staan
wat God je,
door je zorgen heen,
wil laten zien.
(matt.11:28-30.NBV)

door:Leni.

Weten.

Weten.

Zomaar weten
zomaar voelen
dat God
dichtbij je is,
in vreugde
en in verdriet.
Hij laat zich
zien
in kleine dingen,
sluit doorvoor
je ogen niet.

Zomaar weten
zomaar
voelen
dat het God is,
Die aan Jou
Zijn boodschap zendt.
Je ziet het,
je voelt het,
als je God echt kent.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Ik zie:
Een vogelvorm met oog-zien
snavel-zingen-spreken zoals je gebekt bent
hart met blad-opnieuw geboren zijn
ondanks dat kan er pijn zijn-doornen
vlam-het vuur van de Heilige Geest
hart-liefde
met twee duiven-trouw
klein hartje-liefde tussen twee mensen.

Meer niet.

 Meer niet.

Vrienden praten
lieve mensen zeggen
goed bedoelde woorden,
als jij
door een diep dal in je leven gaat.
Lieve woorden,ze zijn zo goed bedoeld.
Maar jou snijden ze door je ziel
en die doet al zo’n pijn.
Het lijkt of ze je juist
nog dieper het dal in praten.
Vrienden en lieve mensen moeten weten,
dat ze niets hoeven zeggen
als jij in een diep dal zit.
Ze moeten alleen maar naar je luisteren,
even hun armen om jou heen slaan
en jou in hun gebeden bij God brengen.
Dat is alles wat al die lieve mensen
voor jou hoeven doen.
Meer verlang je niet.
Toch?

door:Leni.

God gebruikt mensen.

God gebruikt mensen. 

Een knuffel is heerlijk om te krijgen.
Knuffels kunnen we nooit genoeg geven.
Door een knuffel wordt een koud hart
weer warm.
Die armen van mensen om elkaar heen
zijn Gods armen,
waar wij ons aan mogen warmen.

God geeft een schouder om op uit te huilen.
Een luisterend oor om onze nood te klagen.
Een meevoelend hart om hulp aan te vragen.
Een toegestoken hand voor de eerste stap.
Een schouderklopje bij een nieuwe start.
Een opbeurend woord om ons op te tillen
uit de put,waarin we zijn beland.

Armen van mensen om elkaar heen,
dat is omzien naar elkaar,
daar kunnen we niet zonder.

Gods armen van mensen.

door:Leni.

Dichtbij zijn.

Dichtbij zijn. 

Bij dag en nacht
bij licht en donker,
bij zon en maan
en sterren geflonker.
Bij alles wat ik doe
en ondervind,
mag ik zeker weten
ik ben Gods kind.

Ik word gedragen
in vreugde en pijn.
Ik wil niet anders
dan dicht bij Hem zijn.

door:Leni.

Mijn troost in alles.

Mijn troost in alles.

Al ga ik links
om God te ontlopen.
Al ga ik rechts
door de waarheid te ontkennen.
Al ga ik opwaarts
om mijn pijn te ontvluchten.
Al ga ik naar beneden
om in de duisternis te verdwijnen.
God weet mij te vinden.
Hij beschermt mij
door alles van mij te weten.
Hij weet lang van te voren al
welke kant ik op ga.(ps 139)
Door Gods genade ben ik
met alle kanten van mijn leven,
met Hem verbonden.

Met mijn vreugde en mijn pijn,
maar zeer zeker ook met de duistere kanten,
die ik herberg in mijn hart.
Wat ik ook doe,waar ik ook ben,
wat ik ook beslissen moet.
Met het goede,maar ook met het verkeerde,
kom ik altijd bij God uit.
Door Hem kom ik toch terecht
waar Hij me hebben wil.
Omdat Hij ondanks alles van me houdt.

door:Leni.

Mee-lijden.

Mee-lijden. 


Soms heb je
geen woorden
om iemand
te troosten.
Zijn je armen
alles wat je hebt.

Ik sla ze
in gedachten
om je heen
en wieg je zacht
wat heen en weer.
Ik geef je mijn hart,
mijn oren.
Maar woorden
heb ik nu even niet.

door:Leni.

De vonk.

De vonk.


Praten met je ogen.
Elkaar verstaan in een enkele blik.
Naar elkaar kijken is al genoeg.
Begrijp je elkaar in dat ene moment.

Je hoeft niet altijd wat te zeggen.
het is niet nodig om iets uit te leggen.
Zomaar een blik in elkaars ogen.
Zomaar even kijken in elkaars hart.

De vonk van herkenning vliegt over,
de vonk van houden van.
Je ziet de vreugde,je ziet het verdriet,
omdat je kijkt met de ogen van je hart.

door:Leni.

Zonder woorden

Zonder woorden. 

Soms
als je wilt bidden
kom je niet verder
dan alleen
gevouwen handen,
woorden komen
niet in je op.
Gelukkig
verstaat God
ook gevouwen handen.
Hij kent je hart.
Hij begrijpt
jouw woordeloos gebed.

Leni.