1 Petrus 1:14+15

783-6
1 Petrus 1:14+15 NBV

14.Wees als gehoorzame kinderen
en geef niet opnieuw toe
aan de begeerte waardoor u vroeger,
toen u nog onwetend was, werd beheerst,
15.maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is,
zoals Hij die u geroepen heeft heilig is.

Filippenzen 2:3+4

750-4
Filippenzen 2:3+4 NBV

3.Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan,
maar acht in alle bescheidenheid de ander
belangrijker dan uzelf.

4.Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen,
maar ook die van de ander.

Marcus 9:50

Marcus 9:50 NBV

56.Zout is goed!
Maar als het zout zijn kracht verliest,
hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven?
Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen
en bewaar onder elkaar de vrede.

2 Timoteüs 2:15+16

2 Timoteüs 2:15+16 NBV

15.Span je in om voor God te staan als iemand
die betrouwbaar is.
Zorg dat je je niet voor je werk hoef te schamen
en verkondig regelrecht de waarheid.
16.Luister niet naar zinloos en leeg gezwets,
want het voert steeds verder van God weg.

2 Timoteüs 2:24-26

2 Timoteüs 2:24-26 NBV
Een dienaar van de HEER moet geen ruzie maken,
maar voor iedereen vriendelijk zijn:
hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens
en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen.
Dan brengt de HEER hen misschien tot inkeer,
zodat zij de waarheid leren kennen
en ontsnappen uit de valstrik van de duivel,
die hen levend gevangen heeft genomen
en hen dwingt zijn wil te doen.

 

Handelingen 3:18+19

scannen0711Handelingen 3:18+19 NBV

18.Zo heeft God echter in vervulling doen gaan
wat Hij bij monde van alle profeten had aangekondigd:
dat Zijn Messias zou lijden en sterven.
19.Wend u af van uw huidige leven
en keer terug tot God om vergeving
te krijgen voor uw zonden.