1 Timoteüs 4:4

1 Timoteüs 4:4 NBV
Alles wat God
geschapen heeft
is goed.
Niets hoeft
te worden verworpen
als het onder dank
wordt aangenomen,
5.want het is geheiligd
door het Woord van God
en door het gebed.