Ieder zal Hem zien.

Ieder zal Hem zien.

Een kind
onopvallend
geboren in een stal.
Maar door Gods Liefde
zo opvallend
zo Aanwezig
dat Hij voor niemand
onbekend zal zijn.
Zijn Naam is Jezus!

Leni.

leni@vanmarion.nl

(2010)