1 Timoteüs 2:3-6


1 Timoteüs 2….:3-6 NBV

….3.Dat is goed en welgevallig
in de ogen van God, onze Redder,
4.die wil dat alle mensen worden gered
en de Waarheid leren kennen.
5.Want er is maar één God
en maar één bemiddelaar
tussen God en mensen,
de mens Christus Jezus,
die zichzelf gegeven heeft
als losgeld voor allen,
als het getuigenis
voor de vastgestelde tijd.

God is de Redder van alle mensen!