Psalm 25:4+5

Psalm 25:4+5 NBV
Maak mij HEER
met Uw wegen vertrouwd,
leer mij Uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van Uw waarheid
en onderricht mij,
want U bent de God die mij redt,
op U blijf ik hopen,
elke dag weer.