Timoteüs 2:5+6


Timoteüs 2:5+6 NBV

5.Want er is maar één God
en maar één Bemiddelaar
tussen God en mensen,
de mens Christus Jezus,
die Zichzelf gegeven heeft
als losgeld voor allen,
als het getuigenis voor de 
vastgestelde tijd.