De regenboog

De regenboog.

Een boog van kleuren
aan de hemel die
de aarde omarmd.

Heel de wereld past in die cirkel
van Gods Liefde en trouw.

Niemand valt buiten
Gods Liefde.
Niemand valt buiten
Zijn trouw.

Niets en niemand
kan ons scheiden

 van God de Schepper,
de Schepper van alles
en iedereen.

Een boog van kleuren
te zien voor iedereen.

Luister om te horen


Luister om te horen.

Luister naar de woorden uit de Bijbel..
Woorden van en voor alle tijden..
Woorden die het allerbelangrijkste
en waardevolste zijn..
Woorden van levensbelang..!!

Woorden over God de Vader
de Schepper van hemel en aarde..
Woorden over Gods enig geboren Zoon
Jezus Christus..
Woorden over
de Heilige Geest van God..

Woorden over Gods Koninkrijk
dat komen gaat..
Woorden van God ,
en Woorden over Zijn plan,

dat Hij eens alles in allen zal zijn!!!

Als God onze oren
en ons hart hiervoor opent

zullen wij Zijn Woorden
verstaan en begrijpen,

zullen wij Gods grootheid zien..
Dan zullen wij merken
hoeveel God van ons houdt..

dan willen wij van die grote God
volkomen afhankelijk zijn !!!