Sirach 43:11+12


Sirach 43:11+12 NBV
(met deuterocanonieke boeken)
11.Kijk naar de regenboog

en prijs zijn Maker,
hij is zo sierlijk in zijn helderheid.
12.Hij legt om de hemel 
een cirkel van pracht,
de handen van de Allerhoogste
hebben hem gespannen.