1 Korintiërs 12:28-31


Het  lichaam van Christus!

1 Korintiërs 12:28-31 NBG
28.En God heeft sommigen aangesteld
in de gemeente, ten eerste apostelen,
ten tweede profeten,
ten derde leraars, verder krachten,
daarna gaven van genezing,

bekwaamheid om te helpen,
om te besturen,
en verscheidenheid van tongen.

29.Zijn zij soms allen apostelen?
Allen profeten?

Allen leraars? Allen krachten?
30.Hebben soms allen gaven van genezing?
Spreken soms allen in tongen?
Vertolken zij soms allen?
31. Streef dan naar de hoogste gaven.
En IK wijs u een weg,
die nog veel verder omhoog voert.