Psalm 147:15-18

Psalm 147:15-18 NBV

15.Hij (God)  zendt Zijn bevelen
naar de aarde,
vlug als een renbode
gaat Zijn Woord.
16.Hij laat het sneeuwen als wol,
rijp strooit Hij uit als stof,
17.hagel werpt Hij in brokken neer,
wie is tegen Zijn koude bestand?
18.Hij zendt Zijn Woord en alles smelt,
Hij stuurt Zijn adem,
de wateren stromen.