1 Kronieken 29:11

1 Kronieken 29:11 NBG
11.Van U, o HERE,

is de grootheid en de kracht,
de heerlijkheid,
de roem en de majesteit,
ja, alles wat in de hemel
en op de aarde is;
van U is de heerschappij,
o HERE,
en Gij zijt als hoofd
boven alles verheven.

1 Timoteüs 2:3-6


1 Timoteüs 2….:3-6 NBV

….3.Dat is goed en welgevallig
in de ogen van God, onze Redder,
4.die wil dat alle mensen worden gered
en de Waarheid leren kennen.
5.Want er is maar één God
en maar één bemiddelaar
tussen God en mensen,
de mens Christus Jezus,
die zichzelf gegeven heeft
als losgeld voor allen,
als het getuigenis
voor de vastgestelde tijd.

God is de Redder van alle mensen!

 

Psalm 18:2-4


Psalm 18:2-4 NBV

2.Hij(David)zei:
Ik heb U lief, HEER, mijn sterkte,
3.HEER, mijn rots, mijn vesting,
mijn bevrijder, mijn schild,
kracht die mij redt, mijn burcht.
Ik roep: Geloofd zij de HEER,
want ik ben van mijn vijanden verlost.

Reiniging


Reiniging.

Als we alleen maar
de kleur zwart
van het duister
in ons hart hebben,
zijn we blind voor het Licht.
God is de enige
die ons daarvan
reinigen en genezen kan..
Hij alleen is het
die ons hart vullen kan
met Zijn Licht en Liefde.
Wat een wonderlijk moment
zal dat zijn!!

Bij God is niets onmogelijk!!

 

Daniël 2:20-22


Daniël 2:20-22 NBV

Geprezen zij de Naam van God,
van eeuwigheid tot eeuwigheid,
want Hij bezit wijsheid en kracht.
Hij verandert tijden en uren,
Hij zet koningen af en stelt koningen aan,
Hij geeft de wijzen hun wijsheid
en de verstandigen hun kennis.
Hij onthult diepe, verborgen dingen,
Hij weet wat in het duister is gehuld
en het licht woont bij Hem.

Jesaja 40:12

Jesaja 40:12 NBG
12.Wie mat de wateren met Zijn holle Hand,
bepaalde de omvang der hemelen met een span,
vatte met een maat het stof der aarde,
woog de bergen met een waag
en de heuvelen met een weegschaal?

God is groter dan….

God is groter….

God is groter dan
alles wat we zien…
Groter dan
alles wat we horen…
dan alles wat we weten…
Dan alles wat we
ook maar kunnen ontdekken…
God is groter dan al onze geleerdheid 
en al onze menselijke wijsheid….
God is en was en blijft
ALTIJD groter!
Hij staat en gaat boven ALLES!

 

Kijk naar boven

Kijk naar boven.

Kijk omhoog
Kijk naar boven
naar de wolken
naar de sterren
kijk naar die
mooie blauwe lucht.

Kijk zelfs daar nog aan voorbij
en dan zie je nog maar
een heel klein stukje
van Gods
onmetelijke grootheid .

Tekst bij 662 Romeinen 8:38+39

Romeinen 8:38+39 NBG
38.Want ik ben verzekerd,
dat noch dood noch leven,
noch engelen noch machten,
noch heden noch toekomst,
noch krachten,
39.nog hoogte noch diepte,
noch enig ander schepsel
ons zal kunnen scheiden 
van de Liefde Gods,
welke is in Christus Jezus,
onze Here.

Psalm 95:3-5

Psalm 95:3-5 NBV
3.De HEER is een machtige God,
een machtige Koning, boven alle goden verheven.
4.Hij houdt in Zijn hand de diepten der aarde,
de toppen van de bergen behoren Hem toe,
5.van Hem is de zee, door Hem gemaakt,
en ook het droge, door Zijn handen gevormd.

Expositie 2013 Onmeetbaar.

Psalm 145:3 uit NBV.
Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe,
Zijn grootheid is niet te doorgronden.

Onmeetbaar.

God is zo groot
zo uitgestrekt
zo onmeetbaar
zo onverklaarbaar
zo onbegrijpelijk
zo onvoorwaardelijk
zo rechtvaardig
zo liefdevol
zo God….

Zo groot als God is
zo klein en nietig ben ik
in Zijn onmeet bare Schepping.
Maar hoe klein wij als
mensen ook zijn,
wij mogen ons koesteren in

en gedragen weten,
door de liefde van onze grote God.

Voor God is
NIETS EN NIEMAND
te klein.

Leni.

Ik zie:
De wereld gedragen
op de rug van de duif als-
Wij worden gedragen door de liefde van God>hart.
Hij brengt ons nieuw leven>blaadjes
in de snavel van de duif.
Bootje als-jij en ik.
Beschermd door de vleugels van de duif.
Bergen en dalen als-voor en tegenspoed.
Vogels als-vrede-vreugde-vrijheid.

Groot.

Groot.

Mijn God is groot
groter dan groot
groter dan grootst
zoveel groter dan dat ik
ooit beseffen kan
onze God
is niet te meten.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Psalm 77:14+15 uit NBV.
14.Uw weg,God,is een heilige weg-
welke god is zo groot als onze God?
15.U bent de God die wonderen doet,
U hebt de volken Uw macht getoond,
 

Vulkaan.

scannen0661 

 

 

 

 

 

 Vulkaan.

Wij mensen zijn afhankelijk
van onze eigen maaksels,
die ons onafhankelijk laten zijn.
We gaan onze eigen weg,
zoals we hebben gepland.
We reizen van hot naar her
en hebben de hele wereld
als een ticket in onze broekzak.
Maar dan spuwt een onrustige berg
zijn as naar buiten,
een grote aswolk stijgt op naar de hemel
en legt het vliegverkeer stil.
Miljoenen mensen zijn in één klap
niet meer onafhankelijk,
kunnen niet meer gaan en staan
zoals ze willen.
Ook al hebben ze de tickets op zak,
ze zijn afhankelijk geworden.
Nu van de natuur.
Wij mensen zijn knap,
weten bijna alles,
maar een onrustige berg
gooit alles in de war.
God is groot en machtig.
Willen we dat wel zo zien??

Leni.

leni@vanmarion.nl

Psalm 104:32 uit NBV.
God richt Zijn oog op de aarde
en zij beeft,
Hij raakt de bergen aan
en zij stoten rook uit.

Mijn verdriet.

Scannen0200

 

 

 

 

 

 

Mijn verdriet.

Mijn verdriet weet jij wel
hoe groot mijn God is?
Hij kan mij zomaar troosten,
als ik jou vol overgave
met Hem delen wil.
Mijn God is zo groot dat Hij
jou,
mijn verdriet,
serieus neemt.
Hij weet wat ik allemaal doormaak.
Met Hem,ben jij te dragen,
Hij laat mij met
jou,
mijn verdriet,nooit alleen.
Zo groot is mijn God.

Leni.

Mijn eigen wil.

Mijn eigen wil.


Mijn eigen wil,
weet jij wel hoe groot mijn God is?
Mijn eigen wil,
jij staat altijd tussen ons in.
Ik zou graag doen wat Gods wil is,
maar jij komt er telkens tussen
met je ongeduld
en wil je overal mee bemoeien.
Zodat Gods wil geen kans krijgt.
Maar als ik echt oprecht Gods wil, wil doen,
door de weg van Jezus in waarheid te willen volgen,
mag ik God vragen om mij daarbij te willen helpen.
Ik leg jou,mijn eigen wil,
nu aan de voeten van Jezus neer,
want ik kan dit immers nooit alleen.
Als het Gods wil is zal ik mijn eigen wil,jou dus,
volkomen kunnen loslaten.
Zo groot is mijn God.
En om Gods wil te doen is dan geen opgave,
maar wordt het een heel diep verlangen,
omdat ik zoveel van Hem houd.
Hij gaat met mij al mijn problemen,
die tussen ons in staan oplossen.
Zo groot is mijn God,
dat Hij mij helemaal veranderen kan.

Leni.

Verzamelen.

Verzamelen.


Zeg schelpen
weten jullie wel
hoe groot mijn God is?
Het is een wonder
dat ik jullie op kan rapen.
omdat ik voorheen
nooit bukken kon.
Nu buig ik mij zomaar voorover
en neem jullie stuk voor stuk
in mijn handen.
Ik ben zo blij dat ik dit kan.
Want schelpen,
mijn God is zo groot.
Hij genas mij van migraine
tijdens een gebed.
Ik mag en kan nu dingen doen,
waar ik vroeger niet aan durfde denken.
Zo groot is mijn God.
En schelpen,
jullie neem ik mee naar huis,
om dit wonder te gedenken.

Leni.

Wij lijken wel rupsen.

Wij lijken wel rupsen.

Lief mens,
besef jij wel hoe groot onze God is?
Dat onze God ons opnieuw geboren
kan laten worden?

Lief mens,
we lezen en lezen maar in de bijbel,
om Gods Woorden tot ons te nemen.
Als wij genoeg weten en bereid zijn
om voor God te kiezen,
mogen wij onze oude ik,
als een oude jas loslaten,
aan het kruis ophangen
en bij Jezus achterlaten.
We krijgen dan van God
een hele nieuwe jas.
Hij zal een mantel van Liefde
om ons heen slaan.
Alleen met Die liefde kunnen wij
onze naaste oprecht liefhebben,
maar ook onszelf.
Ons doen en denken zal veranderd worden.
Onze vreugde over dit opnieuw geboren zijn
willen wij  zograag delen.
Omdat wij door dit alles zo gevuld zijn
met Liefde voor God en mensen,
dat ons hart daar gewoon van overloopt.

Lief mens,
Zo groot is onze God.

Leni.

Zeg rups.

 
Zeg rups.

Zeg kleine rups besef jij wel
hoe groot mijn God is?
Als jij groot genoeg bent,
kruip jij uit je oude vel
en zit jij in een cocon.
Jij bent dan een pop geworden.
En weet jij wel kleine rups
wat God dan met jou gaat doen?
Hij gaat jou vleugels geven.
Als ze volgroeid zijn,
barst de cocon open.
Jij zult hard moeten werken
om eruit te komen,
dat hoort er nu eenmaal bij.
Als jij opgedroogd bent,
kun jij je vleugels uitslaan
en wegvliegen van de plaats
waar je uit het ei kwam.
Je mag alle bloemen bezoeken
die je tegenkomt.
Jij hoeft geen blaadjes meer te eten.
Jij mag je gaan voeden
met de nektar van de bloemen.

Zeg kleine rups
jij bent dan opnieuw geboren.
Zo groot is mijn God,
dat Hij van jou een vlinder maakt.

Een vlindermens van God.

Leni.

Mijn boosheid.

 

Mijn boosheid.

Mijn boosheid
jij staat tussen God en mij in.
Jij haalt mij bij Hem vandaan.
Jij beheerst een stuk van mijn leven,
waardoor er door  jou
geen plaats is voor God.
Ik ga jou nu in Gods handen leggen
en vertrouw erop dat Hij mij
met jou gaat helpen alles te relativeren,
waarom jij mijn leven
en lichaam ziek maakt.
Hij gaat mij bekent maken
wat ik hierin allemaal fout heb gedaan.
En Hij gaat mij leren te vergeven
wat mij is aangedaan.
Mijn boosheid,
mijn God is zo groot,
dat Hij mij van jou bevrijden kan.
Zodat jij geen kans meer krijgt
mij ziek te maken.
Mijn boosheid,
zo groot is mijn God,
zoveel groter dan jij.
Jij ligt nu in Zijn handen.

Leni.

Mijn ongeduld.

Mijn ongeduld.

Mijn ongeduld,
gooit zo vaak alles in de war.
Als ik mijn problemen bij God breng
en erop vertrouw dat Hij mij gaat helpen,
kan mijn geduld eigenlijk niet wachten.
En heb ik een dubbel probleem.
Mijn geduld is ongeduldig geworden.
Mijn problemen kunnen daardoor
nog niet worden opgelost.
Ik zal moeten wachten op Gods tijd.
Maar voor mijn geduld gaat dat niet snel genoeg.
Dus van al mijn problemen
staat mijn ongeduld  bovenaan.
Dat zal ik dus als eerste bij God moeten brengen.
En daar heb ik weer vertrouwen voor nodig.
ook daar zal ik om mogen vragen.
Mijn ongeduld,
weet jij wel hoe groot mijn God is?
God gaat mij echt,maar op Zijn tijd,veranderen.
En daar kan ik nu op wachten,
omdat jij  in Gods Handen ligt.

Leni.

 

Mijn probleem.

voorlezen(aanklikken)
en even wachten.

Mijn probleem.

Mijn probleem,
Weet jij wel
hoe groot mijn God is?
Hij kan mij zomaar helpen,
om jou op te lossen.
Als ik jou oprecht
en vol vertrouwen
in Zijn handen leg,
zal Hij mij van jou bevrijden.
Zodat jij niet meer
tussen Hem en mij instaat.
Maar jij ons juist samen bind.
Mijn probleem,
zo groot is mijn God.

Mijn probleem,
jij ligt nu in de handen
van mijn God.

Leni.

Gods Grootheid.

Gods Grootheid.

Hoe kan ik ooit beseffen
hoe groot God is.
Hoe kan ik ooit bedenken
hoe wijs God is.
Hoe kan ik ooit voelen
hoe dichtbij God is.

Hoe kan ik ooit begrijpen
waarom God iets toelaat.
Hoe kan ik ooit beschrijven
hoe lief God jou en mij heeft.
Hoe kan ik ooit
Gods Grootheid benoemen.

Altijd zal ik te klein spreken
over mijn God.
Ondanks dat ik een wonder
mocht ontvangen.


Vader,
U bent mijn God,
grotere woorden heb ik niet.

Leni.