Tekst bij 230 2Korintiërs 5:18+19

2 Korintiërs 5:18+19 NBV
Verzoening!
18.Dit alles is het werk van God.
Hij heeft ons door Christus met zich verzoend
en ons de verkondiging daarover toevertrouwd.
19.Het is God die door Christus de wereld
met zich heeft verzoend;
Hij heeft de wereld
haar overtredingen niet aangerekend.
En ons heeft Hij de verkondiging
van de verzoening toevertrouwd.

Tekst bij 225 Romeinen 5:10+11

Romeinen 5:10+11 NBV
10.Werden we in de tijd
dat we nog Gods vijanden waren

al met Hem verzoend
door de dood van Zijn Zoon,

des te zekerder is het dat wij,
nu we met Hem zijn verzoend,

worden gered door diens leven.
11.En meer nog, dat wij God prijzen
danken we aan onze Heer Jezus Christus,
door wie we nu al met God zijn verzoend.

Uit de Rembrandt Bijbel
Romeinen 5:10+11
10.Want indien wij, vijanden zijnde,

met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons,
veel meer zullen wij, verzoend zijnde,
behouden worden door Zijn leven.
11.En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God,
door onzen Heere Jezus Christus,
door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.