Romeinen 6:8+9

Romeinen 6:8+9 NBV
Wanneer wij met Christus
zijn gestorven,
geloven we dat we ook net Hem
zullen leven,
omdat we weten dat Hij,
die uit de dood is opgewekt,
niet meer sterft.
De dood heeft geen macht
meer over Hem.

Tekst bij 230 2Korintiërs 5:18+19

2 Korintiërs 5:18+19 NBV
Verzoening!
18.Dit alles is het werk van God.
Hij heeft ons door Christus met zich verzoend
en ons de verkondiging daarover toevertrouwd.
19.Het is God die door Christus de wereld
met zich heeft verzoend;
Hij heeft de wereld
haar overtredingen niet aangerekend.
En ons heeft Hij de verkondiging
van de verzoening toevertrouwd.

Daniël 9:9

Daniël 9:9 NBV
De Heer, onze God is
vol erbarmen en vergeving,

hoewel wij tegen Hem
in opstand zijn gekomen.

Daniël 9:9
Uit de Rembrandt Bijbel
Bij den Heere, onzen God,
zijn de barmhartigheden
en vergevingen,
alhoewel wij tegen Hem
gerebelleerd hebben.

2 Korintiërs 5:18+19

2 Korintiërs 5:18+19 NBV
Dit alles is het werk van God.
Hij heeft ons door Christus
met Zich verzoend

en ons de verkondiging
daarover toe vertrouwd.

Het is God die door Christus de wereld
met Zich heeft verzoend:

Hij heeft de wereld haar overtredingen
niet aan gerekend.

En ons heeft Hij de verkondiging
van de verzoening toevertrouwd.

——

2 Korintiërs 5:18+19
Uit de Rembrandt Bijbel
En al deze dingen zijn uit God,
Die ons met Zichzelven verzoend heeft
door Jezus Christus,
en ons de bediening
der verzoening gegeven heeft.

Want God was in Christus
de wereld met Zichzelven verzoenende,
hun zonden hun niet toerekende;
en heeft het Woord der verzoening
in ons gelegd.

Tekst bij 235 2Korintiërs 5:19a

Uit de Rembrandt Bijbel
2 Korinthe 5:19

19.Want God was in Christus
de wereld
met Zichzelven verzoenende,
hun zonden hun niet toerekende;
en heeft het woord der verzoening
in ons gelegd.

2 Korintiërs 5:19 NBV
19.Want het is God
die door Christus
de wereld met zich
heeft verzoend.
Hij heeft de wereld
haar overtredingen
niet aangerekend.

Tekst bij 225 Romeinen 5:10+11

Romeinen 5:10+11 NBV
10.Werden we in de tijd
dat we nog Gods vijanden waren

al met Hem verzoend
door de dood van Zijn Zoon,

des te zekerder is het dat wij,
nu we met Hem zijn verzoend,

worden gered door diens leven.
11.En meer nog, dat wij God prijzen
danken we aan onze Heer Jezus Christus,
door wie we nu al met God zijn verzoend.

Uit de Rembrandt Bijbel
Romeinen 5:10+11
10.Want indien wij, vijanden zijnde,

met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons,
veel meer zullen wij, verzoend zijnde,
behouden worden door Zijn leven.
11.En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God,
door onzen Heere Jezus Christus,
door Welken wij nu de verzoening
gekregen hebben.

 

1 Johannes 2:1+2.

 1 Johannes 2:1+2 uit NBV.
Kinderen ik (Johannes)schrijf u dit
opdat u niet zondigt.
Mocht één van u echter toch zondigen,
dan hebben wij een PLEITBEZORGER bij de Vader:
Jezus Christus,de Rechtvaardige.
Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden
en niet alleen voor die van ons
maar voor de zonden van de hele wereld.