Tek 183+Spreuken 2:1-6

Spreuken 2:1-6 NBV
1.Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg,
mijn richtlijnen altijd onthoudt,
2.een open oor hebt voor mijn wijsheid,
een geest die neigt naar inzicht,
3.als je erom vraagt de dingen te begrijpen,
roept om scherpzinnigheid,
4.ernaar zoekt als was het zilver,
ernaar speurt als naar een verborgen schat-
5.dan zul je ontdekken wat ontzag voor de HEER is,
dan zul je kennis van God verwerven.
6.Want het is de HEER die wijsheid schenkt,
Zijn woorden bieden kennis en inzicht.

Spreuken 4:5-7(502)

502-4Spreuken 4:5-7 NBV

Streef naar wijsheid,
zoek naar kennis,
wijk niet af van wat ik zeg,
vergeet het niet.
Verlaat de wijsheid niet,
dan beschermt ze je,
heb haar lief,
dan behoedt ze je.
Het begin van wijsheid is
dat je wijsheid zoekt,
aan alles wat je hebt verworven,
inzicht toevoegt.

Spreuken 3:13-15

629-4Spreuken 3:13-15 NBV
13.Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden,
een mens die inzicht wint.
14.Wijsheid levert meer op dan zilver,
geeft meer profijt dan goud,
15.is kostbaarder dan edelstenen.
Alles wat je ooit zou kunnen wensen
valt bij de wijsheid in het niet.

Spreuken 4:20-27(556)

556-4-geklSpreuken 4:20-27 NBV.

Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden,
geef aan mijn uitspraken gehoor.
Houd ze steeds voor ogen,
bewaar ze in het diepste van je hart.
Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden,
sterken het lichaam als een medicijn.
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,
het is de bron van je leven.
Neem nooit leugens in de mond
laat geen bedrog over je lippen komen.
Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien,
nooit je ogen hoeven neerslaan.
Effen de weg waarover je gaat dan loop je met vaste tred.
Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links,
wijk alleen uit voor het kwaad.