Dank U Vader…

Dank U Vader, dat ik voelen mag..
Dank U voor gevoelens van liefde..
maar ook van haat, zo leer ik het verschil
van wat fijn voelt en wat niet.
Dank U Vader, voor gevoelens van vrede,
maar ook van onwil, zo leer ik het verschil
van wat goed voelt en wat niet.
Vader dank U wel, dat ik van U leren mag,
zodat ik steeds meer verlang
naar Uw Vrede en Rust in mijn hart.

 

Vader, U kent mij

Vader,U kent mij.

Vader, U kent mijn gedachten
allang voordat ik ze denk…
Vader,U kent mijn gebeden
lang voordat ik ze bid…
Vader,U wist van mijn ziekte
lang voordat het kwam…
Vader,U weet wat ik zeggen zal
lang voordat ik spreek…
Vader,U wist al van de storm die kwam
en waar het toe zou leiden…
Dit weten was mijn troost in de storm…
Vader,U heeft een plan met mij…
Vader,dank U wel!!
Naar Psalm 139

 

Vader, U laat mij…


Vader, U laat mij wonderlijke dingen
in deze tekening zien>

Als eerste zie ik de tulp>
De bol moet eerst in de aarde gepoot worden.
Sterven in de aarde…
Voordat het als tulp gaat groeien en bloeien.
Het laat me denken aan de opstanding van Jezus>
Ik, als bol, moet  mijn oude ik afleggen
voordat ik kan groeien en bloeien tot eer van God>
Ik zie in het dichtgevouwen blad van de tulp
ook biddende handen>
De tulp zou ook het Pinkstervuur kunnen zijn.
De uitstorting van de Heilige Geest,
als tongen van vuur>
Het hart is in alle rust en vrede
en kostbaar als een parel voor God>
Gods Geest als duiven met jong blad in de snavel,
overal Aanwezig om het hart te leiden
naar de Weg van Jezus>
Ik zie ook dat ik mijn pijn bij Jezus  mag brengen>
Wat heeft U mij veel gezegend!!!
Ook met kleine kadootjes als pareltjes,
dank U wel dat U ze mij liet zien>
Wat bent U onmetelijk groot en liefdevol …..

 

Vader, U maakt mij….

Vader, U maakt mij zomaar
door deze tekening bewust van
al mijn Zegeningen
die U mij gegeven heeft.
Wat zijn het er veel…..
Ik heb geprobeerd om ze
één voor één te tellen,
maar het zijn er zo veel….
ik ben de tel kwijt geraakt…
Zo vaak ben ik hieraan
voorbij gegaan…..
Dus Vader,
dank U wel voor deze tekening!!

 

 

 

Vader,U laat mij….


Vader, U laat mij
in deze tekening een vlam zien.
Een vlam als: licht van Jezus,
met een hart erin.
Een hart als: Liefde van God,
waarin twee duiven als:
mensen die van elkaar houden.
Een opening met scherpe randen als: pijn.
Waarin het kruis van Jezus zichtbaar is.
Jezus is in die pijn en verdriet Aanwezig.
Een blad als: een hand,
op de bodem van het hart
vol met kostbare parels als: Zegeningen.
In de punt van het hart zijn zaadjes te zien als:
Gods Woord……..

Vader,dank U wel!

 

Vader, U laat me…


Vader,U laat mij in deze tekening,
vleugels zien,als Uw bescherming voor mij,

die overgaan in de bogen van de regenboog.
Uw belofte,na regen komt zonneschijn.
De bogen gaan over in het hart van Uw Liefde,
waarin ik zijn mag wie ik ben.
De duif als de Heilige Geest met het blaadje
als nieuw leven,een leven met U.
Na verdriet zal er weer vreugde komen.
Het kruis als Jezus die stierf voor mij,
voor ieder mens.
Zodat eens alles goed komt!!
Wat een LIEFDE!!

Vader,dank U wel!!

Vader,dank U wel…


Vader, dank U wel,
dat U mij door een tekst,
die ik las,corrigeert!
Dat U mij me bewust laat worden
dat ik verkeerd bezig was.
Ik kan dit niet….
ik kan dat niet….
in plaatst van dat ik de Zegeningen tel
van de dingen die ik wel kan en mag doen.

Vader, U liet me zien wat ik WEL kan.
Dank U wel!!

Vader,U laat mij…

Vader,U laat mij een bloem zien,
met drie blaadjes samen,
ze zijn met elkaar verbonden
door het hart,de duif en de vis.
En drie zijn er alleen.

Aan de steel zie ik twee blaadjes als:
twee uitgespreide armen:Kom maar bij MIJ!!
De bloem staat in een fles als:
ik heb God nodig om te blijven staan.
Ik zie de vis als: leven in de oceaan.
Ook zijn er luchtbelletjes te zien als:
zuurstof voor mens en dier en bloemen.
De  duif zie ik als:
een vogel die boven de aarde vliegt.

Bovenin zie ik het hart als:de Liefde van God
voor al wat leeft,

Liefde voor al! Zijn schepsels,
op de aarde, onder de aarde en boven de aarde.

Vader, dank U wel voor Uw Liefde!

Vader, ik zie…


Vader, ik zie in deze tekening 
een kostbaar plaatje door de twee parels.
Een duif met tak in de snavel
en een hart dat het blad
van het nieuwe leven koestert

en het een plek heeft gegeven..
Via de duif ,als Heilige Geest, ontvangen..
Vreugde van God
zie ik in de vleugels en de staart.

Vader,dank U wel!

Vader, U laat mij….


Vader, U laat mij wonderlijke dingen
in deze tekening zien.
>Als eerste zie ik de tulp.
>De bol moet eerst in de aarde gepoot worden.
Sterven in de aarde….
Voordat het als tulp gaat groeien en bloeien,
het laat me denken aan de opstanding van Jezus.
>Ik als bol moet  mijn oude ik afleggen
voordat ik kan groeien en bloeien tot eer van God.
>Ik zie in het dichtgevouwen blad van de tulp
ook biddende handen.

>De tulp zou ook het Pinkstervuur kunnen zijn.
De uitstorting van de Heilige Geest, als tongen van vuur.
>Het hart is in alle rust en vrede
en kostbaar als een parel voor God.

>Gods Geest als de duiven met jong blad,
overal Aanwezig om het hart te leiden naar de Weg van Jezus.
>Ik zie ook dat ik mijn pijn  bij Jezus mag brengen.
>Vader, wat heeft U mij veel gezegend!!!!
Kleine kadootjes als pareltjes,
dank U wel dat U ze mij liet zien.


Wat bent U onmetelijk groot en liefdevol!!
Vader, dank U wel!!

Vader, U laat mij zoveel zien…

Vader, U laat mij
in deze tekening alles zien,

wat ik nodig heb.
Ik zie: Het kruis van Geloof..
Het anker van de Hoop..

het rode hart van Liefde..

Ik zie: Het gele hart
van Uw warme Liefde..
die als een warme deken
over mij is uitgespreid..
De witte duif zie ik:
Als de Heilige Geest
Die altijd Aanwezig is..
Maar ook als Uw trouw
die nooit beschaamd wordt..
Het blad zie ik:
Als het nieuwe leven dat ik
van U ontvangen heb
met alles wat ik nodig heb..
De blauwe parels zie ik:
Als mijn vele Zegeningen….

Vader, dank U wel!!!

 

 

Gevoelens

Gevoelens

Dank U Vader, dat ik voelen mag..
Dank U voor gevoelens van zeker weten
maar ook van twijfel,
zo leer ik het verschil
van wat fijn voelt en wat niet.
Dank U Vader,
voor gevoelens van vrijheid,

maar ook van angst,
zo leer ik het verschil
van wat goed voelt en wat niet.
Vader dank U wel
dat ik van U leren mag,

zodat ik steeds meer verlang
naar Uw Liefde en Vrede in mijn hart.

Kleur

Vader, in de Hemel,

Als er alleen maar
duisternis zou zijn,

dan zouden we nooit weten 
dat licht zo wit is.
Dan zouden we nooit weten
van al die prachtige kleuren.
Dan zouden we nooit weten
dat de hemel zo prachtig blauw is..
nooit weten
dat het gras zo mooi groen is…

dat narcissen zo lovend geel zijn..
dat tulpen zo knallend rood zijn…

Vader, dank U wel
dat U alles een eigen kleur
heeft gegeven!!

Dankbaarheid(1)


Dankbaarheid(1)

Vader,dank U wel !!
Ik heb echt 10.000 redenen
om dankbaar te zijn.
Ik voel me heel klein nederig en stil…
en misschien ook wel een beetje schuldig…
wie ben ik,dat ik ZOVEEL
van U ontvangen mag.

Wat is dankbaar zijn?
Ik vind het een vreemd gevoel..
Ik ontvang zomaar Zegen op Zegen
van U,mijn God en Vader.
Ik ben heel erg blij,echt waar,
maar ik weet eigenlijk helemaal niet
hoe ik dankbaar voor al Uw Zegeningen
moet/mag of kan zijn.
Vader,U kent mij,
ook van dit gevoel weet U allang…

Vader,ik vouw mijn handen en zeg:
Mijn Vader,dank U wel!!

Gedicht bij 577 Dankbaarheid(3)


Dankbaarheid(3)

Vader in de hemel,
ik wil U danken voor al mijn Zegeningen,
zoveel heeft U er mij al gegeven.
Elke dag is er wel iets waarvoor
ik U danken kan…
Ik ben verbaasd dat U Zich zo
met mensen bezig houdt.
Ik ben zo verwonderd dat U
mijn leven leidt.

Alles lijkt te passen zonder dat ik
het zelf heb gepland.

Dank U wel
Dank U
Dank!!!

Wat ben ik blij!!!

Gedicht bij 552 Vader,dank U wel


Vader,dank U wel,
voor de verwondering en verbazing
over wat U mij laat doen…
Ik kan soms zo maar verrukt zijn
als een tekening af is
en zie wat er tevoorschijn is gekomen…..
Wow,wat is Hij  mooi!!

Ik zie hier een hart
met heel veel Zegeningen…
In vuur en vlam zijn ….
Omdat de Heilige Geest mij
het nieuwe leven heeft gebracht…
Blijdschap…
ondanks dat er ook pijn te zien is….
Vader,dank U wel!!

Gedicht bij 194 Vader,dank U wel…


Vader,dank U wel,
U laat mij in deze tekening zien,
dat er een muur gemetseld lijkt
voor de liefde,

je kunt er niet bij,
je voelt je verlaten en alleen…
Maar ik zie toch,de duif,door alles heen,
de duif,als de Heilige Geest.
En waar de Heilige Geest is,
daar bent U..!!!!

 

Gedicht bij 513 Vader,dank U wel…


Vader,dank U wel,
dat U mijn levensloop
in deze tekening laat zien.
U laat me zien hoe U mij daarin leidt
en mij de Weg wijst naar de Waarheid,
door de Heilige Geest,
die in mijn hart verankerd is.
U ziet mij, U kent mij,U weet mijn naam….
U bent altijd en overal bij mij…
Vader,dank U wel.

Gedicht bij 561 Vader,U laat mij..

Vader , U laat mij
in deze tekening een hart zien
als Uw Liefde.

Waarin ik verblijven mag.
De tranen van mij,
die ook bij het leven horen,
heeft U bewaard als kostbare parels.
Ik zie een kruis,waaraan Jezus
voor mijn zonden gestorven is.
Ik mag nu met heel mijn vernieuwde wezen bij U zijn,
met al mijn pijn,verdriet en onhebbelijkheden
heeft U mij in Uw armen gesloten.
U heeft het zaad van geloven gezaaid.
Vader ,dank U wel!!

Gedicht bij 560 Vader,U laat mij………

Vader,U laat mij in deze tekening
een vlam zien
van het Pinkstervuur als de uitstorting 

van de Heilige Geest.
En de duif met het blad van het nieuwe leven

wat daardoor ontstaat.
Ik huil tranen van vreugde
om wat dit allemaal betekent.
Het kruis
als Jezus,Uw Zoon,met Hem en door Hem

opnieuw geboren zijn.
Vader,dank U wel!

Gedicht bij 556 Vader,U laat mij….

Vader,U laat mij de vleugels
van Uw bescherming zien,
die overgaan in de bogen van de regenboog,

Uw belofte na regen komt zonneschijn.
De bogen gaan over in het hart van Uw Liefde,
waarin ik met mijn pijn en verdriet en alles welkom ben.
De duif als Heilige Geest met het blaadje

van een nieuw leven met U.
Het kruis als Jezus die stierf voor mij,
voor ieder mens,
zodat eens alles goed komt!!
Wat een Liefde!!
Vader,dank U wel!

Gedicht bij 574 Vader,U laat mij….

Vader,U laat mij
in deze tekening zien,
dat 
Uw hart open is voor mij. 
Ik zie het kruis
waaraan Jezus stierf voor mij.

De Heilige Geest zie ik.
Mijn nieuwe leven met U.
Mijn leven over bergen en door dalen.
U hoort mij.
Ik zie al mijn Zegeningen.
Alles vanuit Uw grote Liefde!

Vader,dank U wel!!

Gedicht bij 593 Vader, ik zie….


Vader,Ik zie in deze tekening
dat dit hart in stukken uit elkaar gevallen was.
Door allerlei situaties kan dat zomaar gebeuren.
Maar ik zie ook,dat U de stukken van dat hart,
met Uw Liefde weer aan elkaar hebt gezet…..
Door de littekens is het nu
een heel bijzonder en kostbaar hart geworden …

Vader,dank U wel,
dat U ook mijn hart genezen hebt…

Vader, U laat mij…..

Vader, U laat mij de vlam
van Pinksteren zien
en een hart dat zich warmt aan de liefde.
Aan  het kruis is het begonnen…
Jezus stierf voor de zonde van de wereld…
U wekte Jezus …

en Hij stond op uit het graf..
en steeg op naar U, Zijn Vader.

Uw Heilige Geest werd uitgestort
en kregen wij een nieuw leven,
door U gegeven.
Vader, dank U wel!

Gedicht bij 279 licht+Psalm 27:1

Licht.

Heer, U bent mijn licht.
Het licht in mijn duisternis.
U verdreef het donker
U verdreef mijn angst.
Nu U mijn licht bent
hoef ik niet meer bang te zijn.

Bij U ben ik veilig!!

Naar Psalm 27:1 NBV
De Heer is mijn licht, mijn behoud.
Wie zou ik vrezen?
Bij de Heer is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn.

En dan….Vers 1+2+3+4

Kan gezongen worden op de wijs van:
Wat de toekomst brenge moge…

En dan ….Vers 1+2+3+4
1.
Vader met geheven handen
kom ik biddende tot U.
Wilt U mij van Uw kracht geven
mij genezen van mijn pijn.
In mijn ziek zijn kunt U sterk zijn
is mijn wil aan U geschikt.
Mag Uw liefde blijven stromen
door mijn hart en heel mijn lijf.

2.
En weer verder naar een ander
totdat ieder is geraakt.
Dan is er alleen maar liefde
kan de hemel opengaan.
En kan Jezus wederkomen
Heer dan is Uw doel bereikt.
Dan is er alleen maar liefde
zal het eeuwig vrede zijn.

3.
Iedereen weet dan wie U bent
dan pas kan het vrede zijn
en die vrede is voor eeuwig
o wat zal dat heerlijk zijn.
Onze tranen zullen drogen
alle pijn wordt weggedaan.
Zullen wij alleen God loven
Hem aanbidden met elkaar.

4.
Vader mag ik blijven spreken
over wat U doet voor mij.
Als ik vraag zal U mij geven
als ik vraag naar wat U wilt.
Rust en vrede diep van binnen
maakt dat ik aanvaarden kan ,
wat zo moeilijk is te dragen,
maar met U kan ik het aan!!

 

 

En dan…Vers 4+Tek 162+Psalm 138:8

Kan gezongen worden op de wijs van:
Wat de toekomst brenge moge…

En dan…Vers 4

Vader mag ik blijven spreken
over wat U doet voor mij,
als ik vraag zal U mij geven
als ik vraag naar wat U wilt.
Rust en vrede diep van binnen
maakt dat ik aanvaarden kan
wat zo moeilijk is te dragen
maar met U kan ik het aan.

Psalm 138:8 NBV

8.De HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, Uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van Uw Handen niet los.

En dan…. Vers 3+Tek 180+Efeziërs 2:17+18

Kan gezongen worden op de wijs van:
Wat de toekomst brenge moge….

Iedereen weet dan wie U bent
dan pas kan het vrede zijn
en die vrede is voor eeuwig
o wat zal dat heerlijk zijn.
Onze tranen zullen drogen
alle pijn wordt weggedaan.
Zullen wij alleen God loven
Hem aanbidden met elkaar.
 

Efeziërs 2:17+18 NBV
Vrede kwam Hij verkondigen aan u die ver weg was
en vrede aan hen die dichtbij waren:
18.dankzij Hem hebben wij allen
door één Geest toegang tot de Vader.

En dan…Vers 2 +Tek 179+Lucas 2:14

Kan gezongen worden op de wijs van:
Wat de toekomst brenge moge..

En dan…Vers 2
En weer verder naar een ander
totdat ieder is geraakt.
Dan is er alleen maar liefde
kan de hemel opengaan.
en kan Jezus wederkomen
Heer dan is Uw doel bereikt.
Dan is er alleen maar liefde
zal het eeuwig vrede zijn.

Lucas 2:14 NBV
14.Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen
die Hij liefheeft.

En dan….vers 1+Tek 138+Hebreeën 4:16

Op de wijs van: wat de toekomst brenge moge..

En dan…1
Vader, met geheven handen
kom ik biddende tot U.
Wilt U mij van Uw kracht geven
mij genezen van mijn pijn.
In mijn ziek zijn kunt U sterk zijn
is mijn wil aan U geschikt.
Mag Uw liefde blijven stromen
door mijn hart en heel mijn lijf….

Hebreeën 4:16 NBV
16.Laten we dus zonder schroom naderen
tot de troon van de Genadige,
waar we telkens als we hulp nodig hebben
barmhartigheid en genade vinden.