Gedicht bij 552 Vader,dank U wel


Vader,dank U wel,
voor de verwondering en verbazing
over wat U mij laat doen…
Ik kan soms zo maar verrukt zijn
als een tekening af is
en zie wat er tevoorschijn is gekomen…..
Wow,wat is Hij  mooi!!

Ik zie hier een hart
met heel veel Zegeningen…
In vuur en vlam zijn ….
Omdat de Heilige Geest mij
het nieuwe leven heeft gebracht…
Blijdschap…
ondanks dat er ook pijn te zien is….
Vader,dank U wel!!

Gedicht bij 194 Vader,dank U wel…


Vader,dank U wel,
U laat mij in deze tekening zien,
dat er een muur gemetseld lijkt
voor de liefde,

je kunt er niet bij,
je voelt je verlaten en alleen…
Maar ik zie toch,de duif,door alles heen,
de duif,als de Heilige Geest.
En waar de Heilige Geest is,
daar bent U..!!!!

 

Gedicht bij 513 Vader,dank U wel…


Vader,dank U wel,
dat U mijn levensloop
in deze tekening laat zien.
U laat me zien hoe U mij daarin leidt
en mij de Weg wijst naar de Waarheid,
door de Heilige Geest,
die in mijn hart verankerd is.
U ziet mij, U kent mij,U weet mijn naam….
U bent altijd en overal bij mij…
Vader,dank U wel.

Gedicht bij 561 Vader,U laat mij..

Vader , U laat mij
in deze tekening een hart zien
als Uw Liefde.

Waarin ik verblijven mag.
De tranen van mij,
die ook bij het leven horen,
heeft U bewaard als kostbare parels.
Ik zie een kruis,waaraan Jezus
voor mijn zonden gestorven is.
Ik mag nu met heel mijn vernieuwde wezen bij U zijn,
met al mijn pijn,verdriet en onhebbelijkheden
heeft U mij in Uw armen gesloten.
U heeft het zaad van geloven gezaaid.
Vader ,dank U wel!!

Gedicht bij 560 Vader,U laat mij………

Vader,U laat mij in deze tekening
een vlam zien
van het Pinkstervuur als de uitstorting 

van de Heilige Geest.
En de duif met het blad van het nieuwe leven

wat daardoor ontstaat.
Ik huil tranen van vreugde
om wat dit allemaal betekent.
Het kruis
als Jezus,Uw Zoon,met Hem en door Hem

opnieuw geboren zijn.
Vader,dank U wel!

Gedicht bij 556 Vader,U laat mij….

Vader,U laat mij de vleugels
van Uw bescherming zien,
die overgaan in de bogen van de regenboog,

Uw belofte na regen komt zonneschijn.
De bogen gaan over in het hart van Uw Liefde,
waarin ik met mijn pijn en verdriet en alles welkom ben.
De duif als Heilige Geest met het blaadje

van een nieuw leven met U.
Het kruis als Jezus die stierf voor mij,
voor ieder mens,
zodat eens alles goed komt!!
Wat een Liefde!!
Vader,dank U wel!

Gedicht bij 574 Vader,U laat mij….

Vader,U laat mij
in deze tekening zien,
dat 
Uw hart open is voor mij. 
Ik zie het kruis
waaraan Jezus stierf voor mij.

De Heilige Geest zie ik.
Mijn nieuwe leven met U.
Mijn leven over bergen en door dalen.
U hoort mij.
Ik zie al mijn Zegeningen.
Alles vanuit Uw grote Liefde!

Vader,dank U wel!!

Gedicht bij 593 Vader, ik zie….


Vader,Ik zie in deze tekening
dat dit hart in stukken uit elkaar gevallen was.
Door allerlei situaties kan dat zomaar gebeuren.
Maar ik zie ook,dat U de stukken van dat hart,
met Uw Liefde weer aan elkaar hebt gezet…..
Door de littekens is het nu
een heel bijzonder en kostbaar hart geworden …

Vader,dank U wel,
dat U ook mijn hart genezen hebt…

Gedicht bij 562 Vader, U laat mij…..

Vader, U laat mij de vlam
van Pinksteren zien
en een hart dat zich warmt aan de liefde.
Door het het kruis is het begonnen.
Jezus stierf voor de zonde van de wereld,
Hij stond op uit het graf
en steeg op naar U,Zijn Vader.

Uw Heilige Geest werd uitgestort
en kregen wij een nieuw leven,
door U gegeven.
Vader, dank U wel!

Gedicht bij 279 licht+Psalm 27:1

Licht.

Heer, U bent mijn licht.
Het licht in mijn duisternis.
U verdreef het donker
U verdreef mijn angst.
Nu U mijn licht bent
hoef ik niet meer bang te zijn.

Bij U ben ik veilig!!

Naar Psalm 27:1 NBV
De Heer is mijn licht, mijn behoud.
Wie zou ik vrezen?
Bij de Heer is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn.

En dan….Vers 1+2+3+4

Kan gezongen worden op de wijs van:
Wat de toekomst brenge moge…

En dan ….Vers 1+2+3+4
1.
Vader met geheven handen
kom ik biddende tot U.
Wilt U mij van Uw kracht geven
mij genezen van mijn pijn.
In mijn ziek zijn kunt U sterk zijn
is mijn wil aan U geschikt.
Mag Uw liefde blijven stromen
door mijn hart en heel mijn lijf.

2.
En weer verder naar een ander
totdat ieder is geraakt.
Dan is er alleen maar liefde
kan de hemel opengaan.
En kan Jezus wederkomen
Heer dan is Uw doel bereikt.
Dan is er alleen maar liefde
zal het eeuwig vrede zijn.

3.
Iedereen weet dan wie U bent
dan pas kan het vrede zijn
en die vrede is voor eeuwig
o wat zal dat heerlijk zijn.
Onze tranen zullen drogen
alle pijn wordt weggedaan.
Zullen wij alleen God loven
Hem aanbidden met elkaar.

4.
Vader mag ik blijven spreken
over wat U doet voor mij.
Als ik vraag zal U mij geven
als ik vraag naar wat U wilt.
Rust en vrede diep van binnen
maakt dat ik aanvaarden kan ,
wat zo moeilijk is te dragen,
maar met U kan ik het aan!!

 

 

En dan…Vers 4+Tek 162+Psalm 138:8

Kan gezongen worden op de wijs van:
Wat de toekomst brenge moge…

En dan…Vers 4

Vader mag ik blijven spreken
over wat U doet voor mij,
als ik vraag zal U mij geven
als ik vraag naar wat U wilt.
Rust en vrede diep van binnen
maakt dat ik aanvaarden kan
wat zo moeilijk is te dragen
maar met U kan ik het aan.

Psalm 138:8 NBV

8.De HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, Uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van Uw Handen niet los.

En dan…. Vers 3+Tek 180+Efeziërs 2:17+18

Kan gezongen worden op de wijs van:
Wat de toekomst brenge moge….

Iedereen weet dan wie U bent
dan pas kan het vrede zijn
en die vrede is voor eeuwig
o wat zal dat heerlijk zijn.
Onze tranen zullen drogen
alle pijn wordt weggedaan.
Zullen wij alleen God loven
Hem aanbidden met elkaar.
 

Efeziërs 2:17+18 NBV
Vrede kwam Hij verkondigen aan u die ver weg was
en vrede aan hen die dichtbij waren:
18.dankzij Hem hebben wij allen
door één Geest toegang tot de Vader.

En dan…Vers 2 +Tek 179+Lucas 2:14

Kan gezongen worden op de wijs van:
Wat de toekomst brenge moge..

En dan…Vers 2
En weer verder naar een ander
totdat ieder is geraakt.
Dan is er alleen maar liefde
kan de hemel opengaan.
en kan Jezus wederkomen
Heer dan is Uw doel bereikt.
Dan is er alleen maar liefde
zal het eeuwig vrede zijn.

Lucas 2:14 NBV
14.Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen
die Hij liefheeft.

En dan….vers 1+Tek 138+Hebreeën 4:16

Op de wijs van: wat de toekomst brenge moge..

En dan…1
Vader, met geheven handen
kom ik biddende tot U.
Wilt U mij van Uw kracht geven
mij genezen van mijn pijn.
In mijn ziek zijn kunt U sterk zijn
is mijn wil aan U geschikt.
Mag Uw liefde blijven stromen
door mijn hart en heel mijn lijf….

Hebreeën 4:16 NBV
16.Laten we dus zonder schroom naderen
tot de troon van de Genadige,
waar we telkens als we hulp nodig hebben
barmhartigheid en genade vinden.

 

Ondanks

Ondanks.

Vader, dank U wel
dat we echt met alles bij U mogen komen.
En ik vraag U nu om hulp om U te danken.
Want voor alles wat vanzelf lijkt te gaan
is dat zo moeilijk niet.

Maar om U te danken Vader
voor onze zorgen is iets heel anders.

Vader ik geloof, dat op Uw tijd,
onze zorgen een plekje zullen krijgen,

ook al veranderd er nog niets…
We zullen aanvaarding ervaren….

Met U mogen we door deze storm gaan,
in de wetenschap dat er andere tijden komen,
dat de wind weer gaat liggen
en er ook weer rust en vreugde komt…

Ondanks deze moeilijke tijden,
ervaren we soms zelfs iets van die vreugde
in hele kleine simpele dingen,

omdat  we er iets van U in herkennen.

Vader, dank U dat U ons houvast bent,
het anker in de storm……………

Vader ik vertrouw op U!

Stralen

731-3-gekl 2Stralen

Dank U Vader
voor die
donkere wolken,
waaruit de regen
met bakken
naar beneden valt.
Door die regen
door het donker
verlang ik zo
ontzettend
naar het stralen
van de zon.
Door het donker
door de regen
besef ik
hoe heerlijk het is
om in het licht
van U te zijn.

leni@vanmarion.nl

589 Ja Heer, wat nu…

589a-3Ja Heer, wat nu…..

Ik wil zo graag het goede,
maar ik breng er soms niets van terecht.
Dan lijkt het licht in mij gedoofd
en ben ik kwijt waar ik in geloof…
E
rvaar ik  dat het anders moet ,
merk ik dat ik tekort schiet
in liefde voor mijn naaste.
Maar….ik weet heel zeker
U schiet nooit te kort,
niet in liefde, helemaal in NIETS.
Wat een ongelooflijk liefdevol God bent U!!
Vader, dank U wel.

leni@vanmarion.nl

Stemmen.

Stemmen.

Er zijn zoveel stemmen in ons binnenste
waar we naar luisteren.
Zoveel zaken nemen onze gedachten
in beslag.

Er is zoveel wat mij belemmerd
om Gods zachte stem te horen,
zoveel waardoor ik Hem niet versta.

Het kunnen gewoon de dagelijkse bezigheden zijn,
zorgen om eigen gezondheid of anderen.
Het verleden dat steeds blijft zeuren…
vul maar in…..
Er is zoveel….

Vader in de hemel,
leer ons onderscheiden,
leer ons al die stemmen te filteren,
zodat de Woorden die van U zijn overblijven.
Want ook in al die stemmen zijn Woorden
van U te vinden.

Help ons, om ruimte in onszelf te creëren,
zodat er plaats is voor U.
Dat kunnen we niet zelf,
dat kunt U alleen…..
Amen!

Leni.

leni@vanmarion.nl

Verlangens.

Verlangens.

Vader, ik leg mijn dromen bij U neer.
Ik maak U mijn verlangens bekent.
Al zo veel jaren droom ik,
al zo lang verlang ik….
Wat ik kon heb ik gedaan,
meer heb ik niet te geven.
Ik laat ze los,
ik leg ze in Uw Handen.
Als het Uw wil is
komen mijn dromen uit.
Als het ook Uw verlangen is,
zal mijn verlangen beantwoord worden.
Vader, het is aan U.
Mijn dromen en verlangens,
ze zijn van U…..

Leni.

leni@vanmarion.nl

Heer van mijn leven.

Heer van mijn leven.

O Heer van mijn leven
o Heer van mijn hart,
met U wil ik delen
mijn vreugde en smart.

Want U bent de Gene
die mij echt doorgrondt,
U hebt ook gezien
wat mij heeft verwond.

U leest mijn gedachten,
U kent mijn verwachten
U meet mijn verlangen
naar groei en naar bloei.

O Heer van mijn leven
o Heer van mijn hart,
met U wil ik delen
wat mij zo verward.
 
Want ook voel ik angsten
Voor verdriet en voor pijn.
Maar het meeste van alles
om zonder U te zijn.
  
 
Voor al wat mij lief is
is die angst voor gemis
dat wij met z’n tweeën
alleen geworden is.
 
Voor het zwelgen hierin
voel ik oprechte spijt.
Want juist door die angst
was ik U even kwijt.
 
O Heer van mijn leven
O Heer van mijn hart,
Ik wil u bedanken
uit het diepst van mijn hart.
 
 
En dit is nu vreugde,
vreugde die komt van U
U zegt mij te leven
in het hier en het nu.
 
Niet in wat er eens was
of wat nog komen gaat,
dat is wat ik nu 
maar aan U overlaat.
 
O Heer van mijn leven
o Heer van mijn hart.
Ik leef mijn leven
met U in mijn hart,
in vreugde en smart………..
 
Leni.
 

Een slechte dag.

Een slechte dag.

O Heer van mijn leven
o Heer van mijn hart.
ik voel mij vandaag
zo ontzettend verward.

Waar is mijn vertrouwen
waarop ik kan bouwen
ik heb het verloren
ik kan U niet horen
alles lijkt geroofd.

Ik loop in het donker
mijn licht is gedoofd
waar is nu toch alles
waar ik in heb geloofd??????

Maar ondanks dit alles
verlaat U mij niet
en dit zeker weten
stilt mijn verdriet.

Het wordt weer wat lichter
ik kom weer wat dichter….
bij U.

Na regen komt zonneschijn
na tranen een lach…
En komt er na deze slechte,
ook weer een goede dag.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Rust.

Rust.

Vader,door Uw kracht
blijf ik overeind.
In mijn zwak zijn
laat U mij functioneren.
In mijn moe zijn
maakt U mij sterk.
Ik zou soms graag even
met al mijn bezigheden stoppen,
omdat ik geen energie
meer over heb.
Maar door U
sta ik verstelt van mezelf,
omdat ik ondanks mijn leegte,
toch nog geven kan.
Aan U de eer.

Maar toch zou ik nu graag
even willen rusten
aan Uw stille wateren
en grazen van Uw groene weide.

Vader,hier ben ik……….
ik kom tot U.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Gebed,

Gebed.

Vader leer mij bidden naar Uw wil.
Niet mijn wil zal worden verhoord,
maar wat ik bid naar Uw wil
zal verhoord worden.
Op Uw tijd……..
Vader leer mij bidden naar Uw wil.

Amen.

God is er.

God is er.

Vader U bent er
als het goed gaat met mij.
Vader u bent er
als het slecht met mij gaat.
Vader U bent er
als ik het alweer fout heb gedaan.
Vader U bent er
als ik iets goeds heb gedaan.
Vader U bent er
als ik tekort geschoten ben.
Vader U bent er
als ik iets heel moois heb gemaakt.
U bent er zelfs
als ik mijn eigen weg ben gegaan.
U bent ook bij mij
in mijn niet weten,hoe…
U houdt van mij.
ONVOORWAARDELIJK!!

Vader U bent en blijft bij mij
voor altijd.
Hoe ik me ook voel…
ziek ben of gezond..
Waar ik ook ben…
thuis of verweg.
U bent er voor altijd en overal
in ALLES.

In alles wil ik bij U zijn,
zonder U wil ik niet leven…………

Vader dank U wel.

God is ook bij jou.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Zucht.Romeinen 8:26+27

Scannen0554

Zucht.  

 Vader in de hemel,
bidden….
wat is eigenlijk bidden?
Ik kan op dit moment alleen maar zuchten……….
zuchten en nog eens zuchten.
Geen woord komt er bij me naar boven
om tot U te spreken.
Ik voel me zo vreselijk moe,
ik heb het gevoel dat ik niets meer kan.
Zuchten…
alleen nog maar zuchten
is al wat er voor U nog over is.
Maar ik weet dat U zuchten kunt verstaan.
U weet immers wat ik voel.
U begrijpt mijn machteloos gevoel,
want er is zoveel…………..
Zoveel wat mij zorgen baart….
zoveel wat mijn aandacht vraagt…
zoveel wat mijn lijf moet doen…
zoveel wat ik los moet laten…
zoveel wat mijn hart verzwaard.
Vader er is zoveel wat mij leeg lijkt te zuigen.
Zucht…………

Ik kom naar U met al mijn zuchten,
omdat ik weet dat U ze allemaal verstaat.

Dank U wel voor het luisteren,
dat al dit gezucht door U is gehoord.
Ik voel me hierdoor zoveel lichter.
Vader dank U wel.
Amen.

Leni.

Romeinen 8:26+27 uitNBV.
26.De Geest helpt ons in onze zwakheid;
wij weten immers niet wat we in ons gebed
tegen God moeten zeggen,
maar de Geest zelf pleit voor ons
met woordloze zuchten.
27.God,die ons doorgrondt,
weet wat de Geest wil zeggen.
Hij weet dat de Geest volgens Zijn wil pleit
voor allen die Hem toebehoren

leni@vanmarion.nl

Leg me uit.

 Leg me uit.

Leg me uit wat jij ziet,
laat me begrijpen wat jij voelt,
maak me duidelijk wat jij hoort.

Vader,
open ogen,
een liefdevol hart,
open oren hebben we nodig……
om U te zien,
om U te verstaan.

Mensen kunnen elkaar dat niet geven,
hoe graag we dat ook willen.
We kunnen er wel van getuigen,
maar alleen U, kunt overtuigen.
Alleen U laat ons het verschil zien.
Alleen U kunt harten raken,
zodat we van U en onze naaste kunnen houden.
Alleen U opent  oren,
zodat U bent te verstaan.

Met U is er dat hele speciale,
dat hele wonderlijke……
dat hele persoonlijke……
Gods Woorden zijn er voor iedereen.

De Bijbel is er voor jou en voor mij.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Wat een voorrecht.


Wat een voorrecht.

Heer,
wat een voorrecht
dat ik mag tekenen
over Uw Liefde voor mensen
over Uw Liefde voor mij.

Heer,
wat een voorrecht
dat ik mag schrijven
over mijn geloven in U
over mijn gevoelens
die U in mij teweeg brengt.

Zonder U
heb ik niets te tekenen.
Zonder U
heb ik niets te schrijven.
Zonder U
is er geen ,,Mensbootje,,.

Heer,
wat een voorrecht
dat ik dit mag doen.
Wilt U het zegenen?

Leni.

leni@vanmarion.nl

Geweten.

Geweten.

Vader,U gaf mij een geweten.
Via mijn geweten wilt U tot mij spreken.
Mijn geweten kan heel ruim denkend zijn.
Ik kan kiezen voor het goede of het verkeerde.
Maar als ik U vraag om mij te leiden,
zal mijn geweten van zwakheid genezen.
Genezen van dat stemmetje dat zegt:
Ga je gang maar joh,doe maar wat je wilt,
anderen doen het ook,dus waarom jij niet?
Maar als ik U vraag om mijn Raadsheer te zijn,
zal dat valse stemmetje in mij verdwijnen.
Met U in mijn geweten,
zal ik zeker weten wat wel of niet mag.
Ik wil niet meer
van U gescheiden worden door de boze.
Ik zal weten
dat U het bent die tegen mij spreekt.
Ik zal Uw stem herkennen,
zoals een schaap zijn herder.
Als ik vrede voel in mijn hart over iets
zit ik op de goede weg,zo niet,
dan zal ik bij U in mijn geweten te rade gaan.
U zult mij  telkens weer
wijzen op Uw waarheid,
hoe moeilijk dat soms ook zal zijn.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Spreuken 3:6 uit NBV

Denk aan Hem bij alles wat je doet,
dan baant Hij voor jou de weg.

Ik zie:
Een tak met blad-nieuw leven
Een vrucht-vruchtbaar
een vrucht van de Geest is:Liefde
Een hart-liefde
in dat hart een vogel-jij en ik
Een kruis-Jezus-geloof
een duif-Heilige Geest.

Jij en Hij.

Scannen0515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jij en Hij.

Leg al wat je bezig houd,
in een stil moment,
in de handen van God.
Vertel Hem,
vanuit de stilte van je hart,
van jouw pijn.
Deel je vreugde.
Laat jouw gedachten
aan Hem lezen.
Denk ze in de stilte
van het samen zijn.
Heel dichtbij God
heb jij je stem niet nodig.
Jouw gedachten zijn immers
bij Hem bekend.(Psalm 139)
Hij ziet jouw tranen.
Hij voelt hoe jij je voelt.
Zo’n moment met Hem,
kan altijd en overal.

Zoek de stilte, 
voor zo’n moment van SAMEN.
Een moment van:Hij en jij.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Even stil zijn.

Scannen0456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakobus 4:8a uitNBV.
Nader tot God,
dan zal Hij tot u naderen.

Even stil zijn.

Vader dank U wel,dat ik elke dag weer
opnieuw bij U mag komen.
Iedere dag ben ik welkom bij U.
Elk uur,elke minuut,elk moment van de dag
mag ik bij U aankloppen.
U luistert naar al mijn vragen,
naar al mijn klagen altijd maar weer
en U veroordeelt mij niet.
Vader dank U wel.

Vragen en klagen is zo moeilijk niet,
die woorden stromen vanzelf,
soms zonder na te denken uit mijn hart.
Maar U loven en prijzen schiet er meestal bij in,
want daar moet ik bij nadenken.
Dankbaar voor al mijn zegeningen ben ik zo weinig.
Verhoorde gebeden merk ik soms niet eens op.
Het leven gaat door en ik sta veel te weinig stil
bij al wat U voor mij doet en betekent.

Door hier eens over te schrijven,
word ik mij bewust hoe tekort ik hierin schiet.

Vader ik dank U voor het luisteren naar mijn gevoel.
Dank u,voor het me bewust worden van mijn gebreken.

Ik dank U voor verhoorde gebeden,
hoe meer ik met U mijn leven deel,
hoe meer er is verhoord.
Hoe meer ik U betrek in mijn dagelijkse doen,
hoe meer vreugde ik beleef in de toevalligheden,
omdat ze door U verhoorde gebeden zijn geworden.
Het is Uw Liefde die hierin zichtbaar wordt voor mij.
Vader dank U wel!

Leni.

leni@vanmarion.nl

Hebreeën 4:15+16 uit NBV.
Want de Hogepriester die wij hebben is er Eén
die met onze zwakheden kan meevoelen,
juist omdat Hij,net als wij,
in elk opzicht op de proef is gesteld,
met dit verschil dat Hij niet vervallen is in zonde.
Laten we dus zonder schroom naderen tot
de troon van de Genadige,
waar we telkens als we hulp nodig hebben
barmhartigheid en genade vinden.

In de stilte.

 In de stilte.

Vader in de hemel,
in de stilte van deze morgen,
van uit de stilte van mijn hart,
leg ik mijn zorgen in Uw Handen.
Ik kom bij U met al mijn pijn.
Mijn gedachten laat ik aan U lezen.
Ik denk ze in de stilte
van ons samen zijn.
Heel dicht bij U
heb ik mijn stem niet nodig.
Mijn warrige gedachten
zijn immers bij U bekend.
U ziet de tranen die ik huil.
U weet hoe ik me voel,
hier in de stilte van dit moment………….

Dank U Vader,
ik ben door dit samen zijn gesterkt.
Ik kan er de dag mee door.
En heb ik vandaag toch nog
een zwak moment,
dan heb ik de herinnering
van het samen met U in de stilte zijn.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Jakobus 4:8a uit NBV.
Nader tot God,
dan zal Hij tot u naderen.

leni@vanmarion.nl

Ik zie:
Opsijgen….gebed
Een hart_liefde
Een duif(vogel)-ik en jij
Ichtus.
 

Een twijfelaarsgebed.

Scannen0406

 

 

 

 

 

 

 

 

Een twijfelaarsgebed.

Na het lezen van de tekst uit Jakobus 1:2-8
voel ik mij zo terneergeslagen.
Vader,hier is zo’n hart vol twijfel,
door de wind heen en weer bewogen
als een golf in de zee.
Vertrouwen is er niet zoveel in te vinden.
Vader, alleen U kunt de wind,de twijfel,
in een hart tot bedaren brengen.
Alleen U heeft de golven in bedwang.
Vader,hier is een hart vol twijfel,
ik breng het bij U.
Alleen door U kan twijfel zeker weten worden.
Alleen met U kan dat hart in allerlei beproevingen
staande blijven in het geloof.
Vader,ik bid U om zulke wijsheid.
Amen.
Leni. 

Heer,hier ben ik…..

 Scan 0441

 

 

 

 

 

 

 

 

God strekt Zijn Handen uit naar jou.

Matteüs 11:28-30(uit NBV)
28.Kom naar Mij,jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal ik jullie rust geven.
29.Neem Mijn juk op je en leer van Mij,
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
30.want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Vol vertrouwen zeggen tegen God de Vader;
Heer,hier ben ik.
Ik leg mijn leven in Uw Handen.
Mijn hart bevlekt met zonden
en gewond door het leven,
leg ik in Uw Handen.

Heer,hier ben ik,
om al wat niet goed was aan U te belijden,
al mijn falen breng ik bij U.
Neemt U mij bij de hand,
zodat ik samen met U mijn nieuwe weg kan gaan,
vergeven,gereinigd en geheeld.
Heer,hier ben ik voor weer een nieuwe dag,
wat die mij ook brengen mag.
Ik vertrouw op U.

God strekt Zijn Handen naar je uit.

Leni.

Buigen.

Buigen.

Soms is alles halleluja.
Soms is alles prijs de Heer.
Nu voel ik totaal geen vreugde,
buig ik mij verdrietig neer.
Vandaag heb ik geen woorden
voor een gebed of lofgezang.
Ik heb alleen mijn tranen
en voel me zo ontzettend bang.
Voor de dreiging van de wereld,
voor verdriet en ook voor pijn.
Maar meer nog voor het aller ergste
om zonder  God te zijn.

Lieve Vader in de hemel,

Soms is alles halleluja
en prijs ik U telkens weer.
Maar vandaag buig ik mij angstig
en verdrietig voor U neer.
Dichterbij kan ik niet komen
er zit zoveel in de weg.
En mijn oren zijn gesloten
voor de Woorden die U zegt.
Heer,hier ben ik vol van zorgen
en kniel need’rig voor U neer.
Wilt U mij toch helpen dragen,
want  mijn hart dat doet zo zeer.

Leni.

Bidden.

Bidden.

Vader in de hemel,
ik aanbid U.
Ik prijs Uw grote Naam.
Ik roem Uw grote werken.
Ik dank U voor de zegeningen,
waar U mij  mee wilt versterken.

Maar na het amen
is daar weer mijn eigen wil,
die het roer wil overnemen.

Ik kan U nu alleen nog vragen,
Vader mag mijn wil de Uwe zijn.
Niet alleen vandaag
maar alle dagen.

Zodat ik ook na het amen
met U verder ga.

Leni.