Prediker 12:7


Prediker 12:7 NBV
7.Wanneer het stof terugkeert
naar de aarde,

weer wordt zoals het was,
wanneer de adem van het leven
weer naar God gaat,

die het leven heeft gegeven.

Prediker 12:7
Uit de Rembrandt Bijbel
7.En  dat het stof wederom tot aarde keert,
als het geweest is;
en de geest weder tot God keert,
Die hem gegeven heeft.