De regenboog

De regenboog.

Een boog van kleuren
aan de hemel die
de aarde omarmd.

Heel de wereld past in die cirkel
van Gods Liefde en trouw.

Niemand valt buiten
Gods Liefde.
Niemand valt buiten
Zijn trouw.

Niets en niemand
kan ons scheiden

 van God de Schepper,
de Schepper van alles
en iedereen.

Een boog van kleuren
te zien voor iedereen.

Kijk naar boven

Kijk naar boven.

Kijk omhoog
Kijk naar boven
naar de wolken
naar de sterren
kijk naar die
mooie blauwe lucht.

Kijk zelfs daar nog aan voorbij
en dan zie je nog maar
een heel klein stukje
van Gods
onmetelijke grootheid .

Tekst bij 662 Romeinen 8:38+39

Romeinen 8:38+39 NBG
38.Want ik ben verzekerd,
dat noch dood noch leven,
noch engelen noch machten,
noch heden noch toekomst,
noch krachten,
39.nog hoogte noch diepte,
noch enig ander schepsel
ons zal kunnen scheiden 
van de Liefde Gods,
welke is in Christus Jezus,
onze Here.

Gedicht bij Tek 616 Houd afstand!

Houd afstand!

We mogen elkaar geen handen geven..
We mogen onze armen niet gebruiken
om te troosten..
Afstand houden is de opdracht,
geen geknuffel meer en thuis blijven..
Dus niet meer bij en met elkaar..
Eenzaamheid alom..

Hoe bijzonder is het achteraf
om elkaar aan te raken..
Hoe bijzonder was het
om met veel mensen bij elkaar te zijn
om iets te vieren..
Hoe bijzonder was het achteraf
om geknuffeld te worden
als je blij was of verdrietig..
Hoe nodig was het
om iemands hand vast te houden
die aan het sterven was..
en nu……
Het was allemaal zo gewoon….

Laten we elkaar niet vergeten..
Laten we blijven omkijken naar elkaar..
al is het dan op afstand
we kunnen er zijn voor elkaar..

Al moeten wij elkaar nu loslaten
toch is er Iemand die nooit loslaat..

Laten we elkaar blijven vertellen
dat God er is en ons nooit los zal laten,

wat er ook gebeurd..
Hij was en is en blijft onze God 
en Hemelse Vader..
Zijn Hand houdt altijd onze handen vast!!
Hij laat ons nooit alleen!!!

God heeft ALLES in Zijn Handen!!