Ik heb jou niets te geven..

Ik heb jou niets te geven..

Dit is zo’n moment
dat ik jou niet helpen kan.
Niet met woorden,
niet met daden.
Wat blijft dat is
dat machteloze gevoel,
om met lege handen te staan.
Zo graag wil ik je helpen,
maar ik weet niet hoe.
Woorden schieten immers te kort.
Mijn hart doet pijn om jou…
Dit is zo’n moment dat ik niets
anders heb dan mijn armen,
die ik in gedachten
om jou heen sla en voor je bid…
…..om kracht van God…..

Gevoelens

Gevoelens

Dank U Vader, dat ik voelen mag..
Dank U voor gevoelens van zeker weten
maar ook van twijfel,
zo leer ik het verschil
van wat fijn voelt en wat niet.
Dank U Vader,
voor gevoelens van vrijheid,

maar ook van angst,
zo leer ik het verschil
van wat goed voelt en wat niet.
Vader dank U wel
dat ik van U leren mag,

zodat ik steeds meer verlang
naar Uw Liefde en Vrede in mijn hart.

Gedicht bij 653 De goede Herder…..


De goede Herder

De HEER is, mijn Herder!
ik ben onder Zijn hoede.
Ik ben een schaap van de Herder.
De Herder zorgt voor mij.
Hij wijst mij de Weg.
Hij zoekt me op als ik verdwaald ben.
Hij heeft geduld met mij.
De Herder houdt van mij,
hoe dwars of bokkig ik ook ben.
Hij gaat met mij door diepe dalen.
Hij neemt me mee de bergen op.
Hij draag me  als ik niet meer verder kan.
Hij verbindt mij als ik gewond ben.
Hij neemt mij in Zijn armen
als ik verdriet heb.
Hij genas mij toen ik ziek was!!

Als ik dit allemaal als schaap ondergaan heb,
heb ik geleerd dat mijn Herder!!
echt te vertrouwen is

en kan ik mij zoals dat schaap,
aan mijn HEER overgeven.

De Herder brengt mij op Zijn tijd
naar de grazige weide
en naar het  koel heldere water.

Naar Psalm 23

 

Samen eten.. samen drinken..T729


Samen eten.. samen drinken..

Samen eten van het zelfde brood..
Samen drinken van de zelfde wijn..
Samen zitten aan de zelfde tafel..
Samen het zelfde gebed bidden..
Samen de zelfde liederen zingen..
Samen zijn in de zelfde Kerk..
Samen de zelfde God dienen..
Alles het zelfde..
Maar toch..
zal het gevoel voor iedereen anders zijn..
Want elke relatie van God en mens is uniek!!
Dus nooit hetzelfde!
Iedereen mag hierin zichzelf zijn…..

leni@vanmarion.nl

Luisteren T892

Luisteren.

Luisteren naar de nood van de wereld..
Luisteren naar de nood van een zieke..
Luisteren naar de nood van je kind..
Luisteren/Lezen
Luisteren om de nood met je hart te verstaan..
Pijn voelen om dat machteloze gevoel
wat diep in je hart een plaats veroverd.
Je oren doen pijn..
Je hart krimpt ineen..
Je gedachten zijn in beslag genomen
door de nood van de ander..
Je kunt niets doen…
Luisteren en bidden is alles wat je kunt doen,
is alles wat je te geven hebt….

Alles vanuit Zijn Liefde(1180)


Alles vanuit Zijn Liefde.

Als een omgeslagen mantel
is Jezus Liefde om mij heen.
Hem zo dichtbij te voelen
in mijn zorgen
en mijn pijn,
is een weldaad voor mijn ziel.

Door die Liefde ontstaat er door alles heen
een nieuw begin.
Alles vanuit Zijn Liefde!

leni@vanmarion.nl

Laat me…

Laat me…..

Als je naar me luisteren wil
open dan je hart voor mij
kijk me aan
en houd je stil…..
Als je naar me luistert
zeg dan niets
vraag niets
en doe niets….
Als je naar me luistert en ik huil
laat mijn tranen dan gewoon maar stromen
en laat me…

Op het moment dat jij naar mij luistert
heb ik mijn hart voor jou geopend
omdat ik jou vertrouw.
Ik verlang geen oplossing of actie…..

Laat me praten…..
zonder mij te onderbreken voor advies,
goede raad of goed bedoelde woorden,

laat me….
totdat ik helemaal leeg ben..

… dan pas…..is er misschien ruimte…voor een knuffel….
en wat vragen…

Ik weet dat ik heel veel van je vraag,
maar op zo’n moment heb ik dat nodig….

Leni.

leni@vanmarion.nl

Als ik….2…

Als ik helemaal alleen ben 
wil jij dan  naar mij luisteren?

Als ik niet meer lezen kan
wil jij dan  over God vertellen?

Als ik de Weg kwijt ben 
wil jij mij dan  de Weg naar Jezus wijzen?

Als ik wegzink in het duister
wil jij dan je uiterste best doen
om mij toch iets van Jezus Licht te laten zien?

(praat jij dan  met mij over het licht van Jezus?)

Als ik eenzaam ben en bang 
wil jij dan  met mij bidden?

Als ik alles ga vergeten,
vergeet jij mij dan niet?

Vader in de hemel,
alleen door en met Uw steun en Liefde
kan ik er voor de ander zijn……

leni@vanmarion.nl

 

Als ik…1….775T

775-3
Als ik…

Als ik niet meer lopen kan
wil jij dan  met mij mee naar buiten?…..

Als er geen verbetering meer voor mij in zit
en de toekomst erg onzeker wordt
wil jij mij dan bezoeken?…

Als ik het helemaal niet meer ziet zitten
wil jij mij dan 
in jouw armen nemen voor een knuffel?…

Als ik stuk ben van verdriet
wil jij dan  samen met mij huilen?


Als ik…..

Samen mens zijn…
Als de één niet kan lopen, dan kan jij een voet zijn.
Als de één het koud heeft, kan jij wat warmte geven….

leni@vanmarion.nl

Veilig voelen.

698zzzz-4-gekl zzzzVeilig voelen.

Veilig voelen en vertrouwen hebben
om de weg te gaan die voor je ligt.
Die weg is niet glad, maar kan juist vol hindernissen zijn,
zoals diepe kuilen of grote stenen
of met hele moeilijke stukken die we liever zouden overslaan,
waar we liever bij de pakken neer gaan zitten….
..maar toch moeten we verder, het leven blijft niet stilstaan.
Jezus roept ons om samen met Hem verder te gaan.
Jezus vraagt ons om Hem te vertrouwen,
om samen met Hem de weg te gaan
die God voor ons in gedachten heeft.
Hij leidt ons door de moeite en de pijn die ons overkomen,
er is ons geen kalme reis beloofd,maar wel een behouden aankomst.
Dat mag ons houvast zijn en onze hoop
in alles wat wij tegenkomen op onze weg.
Het vertrouwen op en in Jezus geeft ons een veilig gevoel!

leni@vanmarion.nl

Ervaring.

Ervaring.

Heb jij wel eens ervaren dat je
eindelijk zover gekomen bent om iemand
je verhaal te vertellen,

waar je al heel lang mee rondliep?
Je verhaal over iets wat je zo dwars zit,
je verhaal over iets waar je zo boos over bent,
over iets waar je zoveel pijn en verdriet om heb,
zo teleurgesteld over bent………..

Je zit tegenover iemand die jouw vertrouwen gewonnen heeft

en eindelijk durf jij je te geven,
vol goede moed begin je aan jouw verhaal….

Maar toch lukt het je niet om je verhaal af te maken,
omdat je steeds in de rede word gevallen,
de luisteraar neemt het gesprek over
door over eigen ervaringen
te gaan vertellen.
Eindelijk kun je weer verder met je verhaal,
maar nu word je onderbroken voor goede raad.
Na nog zo’n onderbreking van goed bedoelde woorden
geef je het op, je bent de draad kwijt geraakt….

Wat voel jij je onbegrepen en afgewezen.
Je verwachte iets van de ander, die jou dat niet geven kan…..

De les die je hiervan leren mag, is:
Dat niet iedereen Luisteren kan.
En wat iemand niet heeft ook niet geven kan,
dat verzacht de teleurstelling .
Dat is Genade.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Geen tijd.


Geen tijd.

Er zijn zo weinig luisterende oren,
er zijn zo weinig mee lijdende harten.
Zo vaak dwalen gedachten af
naar eigen bezigheden.
Er wordt gepraat,
zonder echt gehoord te worden…
oog contact is er bijna niet.

Echt luisteren duurt soms langer
dan een paar minuten,
iemands verhaal kan wel uren duren
en dan is tijd…….geen tijd meer….

Zo vaak blijft er iemand in de kou achter….
Even zo vaak gelukkig ook niet…

Vader leer mij luisteren en mee lijden….

Leni.

leni@vanmarion.nl 

Focus.

Blijven hangen
in het verleden
belemmert nieuwe kansen,
vandaag,
maar ook in de toekomst.

Focussen op het verleden
maakt blind voor nieuw geluk.

Het verleden zal losgelaten
moeten worden,
voordat je vandaag
aan iets nieuws kunt beginnen.

Leni.

Jesaja 43:18+19a uit NBV.
18.Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd,
laat het verleden nu rusten.
19a.Zie,Ik ga iets nieuws verrichten,
nu ontkiemt het-heb je het nog niet gemerkt?

leni@vanmarion.nl

Keer je om.


Keer je om.

Keer je om
draai je af
van wat
voorgoed voorbij is.
Richt je blik op Jezus,
richt je op de  toekomst.
Besef ook dat je nooit meer
de gene zal zijn die je was,
er is te veel gebeurd.
Je hebt nu een andere weg te gaan
met nieuwe kansen.

Kijk niet meer achterom maar…
richt je blik op Jezus,
Hij wijst jou de Weg,
grijp je kans!

Leni.

leni@vanmarion.nl

Expositie 2013 Schaduw. 585

Aanklikken om te vergroten.

Ik zie:
Een hart als-ik zelf(misschien jij??)
Een duif als-God op de bodem van mijn hart,
maar voor mijn oog verborgen door alles wat mij belast.
Bergen als-alles wat mij belast,
schuldgevoel,spijt,boosheid,machteloosheid enz…
Een wolk als-bang zijn om iets ,zoals dreiging.
Een oog als-bij mezelf naar binnen kijken.
Een bootje als-mijn leven leven.

Waardevol.


Waardevol.

Een afgevallen blad
afgeschreven en waardeloos.
Door de storm van de straat opgepakt
en weer neer gesmeten
op een plek ver weg
vanwaar het eens groeide.

Soms voel je je als zo’n blaadje
afgeschreven en waardeloos.
Opgepakt en weer neer gesmeten,
op een plaats waar je niet wilt zijn.

Je leeft tussen hoop en vrees.
Je hart is verscheurd en gewond,
er is een gat ingeslagen.
En vraag je je af
gaat dit gevoel ooit weer voorbij,
wanneer keert het tij.
Ik ben hierin zo alleen…………..
geen één mens kan mij helpen……geen één.
Ik ben boos en machteloos en zo alleen…

Roepen naar God in deze situatie:
Waar bent U nu?
Ben ik echt zo waardeloos en afgeschreven?
Ben ik nog wel in tel bij U en mensen?


Soms voel je je een afgevallen blaadje……
weggesmeten en afgedankt.
Maar…………God pakt je op

en ook al voel je dat meestal niet,
Hij draagt je in Zijn liefdevolle handen.

Door jouw gaten en barsten
zal Hij Zijn licht
laten schijnen,
zichtbaar voor je naaste.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Oordelen.

Oordelen.

Twee tegenpolen.
Elke dag heb ik een les te leren.
Word ik zo vaak bepaald bij de tekst van:
Oordeel niet!
Maar ook al spreek ik het niet uit,
gedachten heb ik wel.
En ik denk ze…….
ik voel ze……..
Mijn negatieve gedachten
gaan een eigen leven lijden.
Ja lijden met een lange ij.
Want ik lijd er aan en er onder.
Het doet pijn en ik ben boos.
Mijn gedachten zijn bij God bekend!!
Ook al spreek ik mijn oordeel niet uit,God weet het!!
Ik lijd!!
Het vreet aan mij,het holt me uit.

Heer,ik wil niet oordelen,
ik geloof toch in Uw plan met mij,
Maar ook in het plan van U met de ander.
Maar wat is dit moeilijk.
Wat is het doel van dit lijden van mij??
Een les in het blijven houden van mijn medemens?
wat die ook doet of zegt………?
Een les die over naastenliefde gaat?
(Lucas 6:27+28 uit NBV)
(Efeziërs 4:32 uit NBV)
(1 Johannes 4:7-11 uit NBV)
(Psalm 139:1+2 uit NBV)

Leni.

leni@vanmarion.nl

Thuis.

scannen0669

 

Thuis.

Thuis is geen huis
maar louter een gevoel.
Thuis is geen dak
maar een veilig weten.
Thuis is geen muren
maar leven in vrijheid.
Thuis is geen woning
maar je zelf kunnen zijn.
Thuis is geen bodem
maar een zeker bestaan.
Thuis is Iemand
die je neemt zoals je bent.
Thuis is geen plek
om te wonen.
Thuis is geliefd zijn
ondanks je gebreken.

Thuis is met God zijn.
Met
God die is,die was en blijft
altijd en overal de zelfde
waar ik ook ben.
Met Hem ben ik thuis.

Thuis is waar God is.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Kijk en zie.

Scannen0490

 

 

 

 
 
 

 

(uitleg van de tekening)
 Kijk en zie.  
 
Een oog.
Een hart waaruit nieuw leven ontspruit.
Een mond die glimlacht,
een mond die hangt.

Kijken met je hart,
spreken met liefde
er helemaal zijn voor de ander.
Je zelf wegcijferen dus…
Helende woorden en horende oren
halen die ander uit de put,
laten die ander weer lachen.
Door zulke naastenliefde en warme gevoelens
komt er verandering in een hulpeloos gevoel,
komt er weer blijdschap in een moedeloos hart.

Leni.

leni@vanmarion.nl 

Belemmerd.

Scannen0445

 

 

 

 

 

 

 

 


Belemmerd.

Kwetsbare vlinder..
gevoelige ziel..
jij mag niet vliegen.
Door verstikkende liefde..
word jij bewaakt.
Door dat beschermende..
door dat overbezorgde..
door dat niet jezelf kunnen zijn..
kun jij niet vliegen.
Jij word in alle omstandigheden..
waarin jij je vleugels wilt uitslaan..
belemmerd.
Zelfs je gevoelens mag je niet uiten..
je tranen niet laten zien.
Zo kun jij nooit zijn wie je bent..
kun jij nooit gaan waarheen jij wilt.
Jij bent geboren om vrij te zijn.
Maar je bent gevangen..
in goed bedoelde liefde.

Leni.

Positief.

Positief.

Genieten van de kleine dingen
van het leven.
De eigenschap van genieten
heeft God aan mensen gegeven.

Positief denken
positief doen
maakt het leven
zoveel lichter
zoveel blijer.
Waarom,
zou ik dat toch niet doen?

Ik kan zoveel verliezen
door over pietluttigheden
te kniezen.

Positief denken
positief doen,
dat zou ik toch
moeten doen.
Maar ja…………………

Leni.

Rijp.

Rijp.

Heb jij dat ook wel eens het gevoel
dat je omhult bent door een dun laagje ijs?
Zoals rijp de bomen bedekt?
Je hart lijkt wel bevroren.
Je bent verdoofd.

Zoals de zon de rijp doet smelten,
zo heb ik de liefde van God nodig,
om mijn hart te ontdooien.

Leni.

Heimwee.

Heimwee.

Heimwee
naar dagen
die voorbij zijn.
Nu ze voorbij zijn
besef ik pas
hoe bijzonder
ze waren.
Niets van vroeger
komt nog terug.
Iedere dag heeft
wel iets van een afscheid.
Momenten
van voorbij
zijn nu
herinneringen.

Leni.

Gevoelens.

 

1.Dank U Vader voor gevoelens,
die ik diep voel in mijn hart.
Vreugde,blijdschap en ontroering,
soms ook hele diepe smart.
Liefde,boosheid of verbazing,
ergenis of droefenis.
Ik voel ook bij mij van binnen,
hoe bijzonder dat toch is.

2.Vader woede of agressie,
voel ik heel soms ook in mij.
Diepe pijn,verdriet of angsten,
komen daar ook nog eens bij.
Dank U Vader voor dit wonder,
wonder van gevoeligheid,
dat U geeft aan alle mensen,
soms zelfs onverschilligheid.

3.Soms zijn er nog diepe wonden,
door iets dat is stuk gemaakt.
Telkens weer komt het naar boven,
wordt die pijn weer aangeraakt.
Ik kan mij toch zo verbazen,
dat mijn hart zo’n pijn kan doen.
Dat ik nu nog steeds moet lijden,
door iets wat gebeurd is toen.

4.Door die pijnlijke gevoelens,
valt het leven soms niet mee.
Maar ik mag het met U delen,
dragen wij het met ons twee.
Door me steeds weer te verdiepen,
in het wonder van gevoel,
laat u mij daardoor ook weten,
dat elk lijden heeft een doel.

5.Dank U vader voor mijn leven,
dat u zomaar aan mij gaf.
Voor uw liefdevolle leiding,
van de wieg tot aan het graf.
U bent altijd heel dichtbij mij,
zie ik U in de natuur.
Voel ik diep bij mij van binnen,
liefde branden als een vuur.

6.Dank U vader voor gevoelens,
die ik diep voel in mijn hart.
Zo bijzonder is dit wonder,
dat echt niet te vinden is.
Die gevoelens zijn van U Heer,
die heeft U in mij geplant.
Als ik eenmaal ben gestorven,
gaat mijn ziel naar U terug.

7.Door het zoeken naar gevoelens,
vind ik ook onzekerheid.
Steeds zo bang zijn om te falen,
dat ik niet Uw waarheid zeg.
Kom vermoeiden en belasten,
dat is wat U tot mij zegt.
Kom tot Mij met al je twijfels,
wat niet goed was maak Ik recht.

8.Daar ben Ik toch voor gekomen,
om altijd bij jou te zijn.
Waarom moet je dan zo twijf’len,
waarom denk je toch zo klein.
Dat gevoel mag jij Mij geven,
dat buig Ik dan om in kracht.
In jouw zwak zijn zal jij sterk zijn,
door Mijn majesteit en macht.

9.In Mijn liefde kan jij groot zijn
en verdwijnt onzekerheid.
Jij mag van Mij  gaan vertellen,
hoe Ik jou veranderd heb.
Aan een ieder die wil horen,
er zijn hart voor open zet.
Zo wil Ik jou gaan gebruiken,
om voor Mij aan t’werk te gaan.

door:Leni.