Luister om te horen


Luister om te horen.

Luister naar de woorden uit de Bijbel..
Woorden van en voor alle tijden..
Woorden die het allerbelangrijkste
en waardevolste zijn..
Woorden van levensbelang..!!

Woorden over God de Vader
de Schepper van hemel en aarde..
Woorden over Gods enig geboren Zoon
Jezus Christus..
Woorden over
de Heilige Geest van God..

Woorden over Gods Koninkrijk
dat komen gaat..
Woorden van God ,
en Woorden over Zijn plan,

dat Hij eens alles in allen zal zijn!!!

Als God onze oren
en ons hart hiervoor opent

zullen wij Zijn Woorden
verstaan en begrijpen,

zullen wij Gods grootheid zien..
Dan zullen wij merken
hoeveel God van ons houdt..

dan willen wij van die grote God
volkomen afhankelijk zijn !!!

 

Tekst bij 338 Psalm 27:4+5

Psalm 27:4+5 NBV
Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
Hem te ontmoeten in Zijn tempel.
Hij laat mij schuilen onder Zijn dak
op de dag van het kwaad,
Hij verbergt mij veilig in Zijn tent,
Hij tilt mij hoog op een rots.