Handelingen 26:22b+23 Pasen

Handelingen 26:22b+23 NBV
22b.Wat volgens de Profeten en Mozes moest gebeuren.
23.Namelijk dat de Messias zou lijden en sterven
en dat Hij als eerste van de doden zou opstaan
om aan Zijn eigen volk en aan de heidenen
het licht te verkondigen.

2 Korintiërs 3-7.

2 Korintiërs 3-7 uit NBV.

3.Geprezen zij de God en Vader
van onze Heer Jezus Christus,
de Vader die zich over ons ontfermt,
de God die ons altijd troost
4.en ons in al onze ellende moed geeft,
zodat wij door die troost die wijzelf
van God ontvangen,
anderen in al hun ellende moed kunnen geven.
5.Zoals wij volop delen in het lijden van Christus,
zo delen wij volop in de troost
die God ons door Christus geeft.
6.Ondervinden we tegenspoed,
dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt.
Worden we bemoedigd, dan is het opdat u de moed
krijgt te volharden in het zelfde lijden als wij ondergaan.
7.De hoop die wij voor u hebben is gegrond:
we weten dat zoals u deelt in ons lijden,
u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt.

Job 1:12+21+22.

Job 1:12.

Toen zei de Heer tegen satan:
,,Goed,met alles wat van Job is
mag je doen wat je wilt,
maar raak Job zelf niet aan.”
Hierop vertrok satan.

Job 1:21+22 uit NBV.

En Job zei:
Naakt ben ik uit de schoot
van mijn moeder gekomen
en naakt zal ik in haar schoot terugkeren.
De Heer heeft gegeven,
de Heer heeft genomen,
de naam van de Heer zij geprezen.”
Ondanks alles zondigde Job niet
en maakte hij God geen enkel verwijt.