Tekst bij 296 1Korintiërs 2:3-5

1 Korintiërs 2:3-5 NBV
Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid

en was ik angstig en onzeker.
De boodschap die ik verkondigde
overtuigde niet door wijsheid,

maar bewees zich door de kracht van de Geest,
want uw geloof moest niet
op menselijke wijsheid steunen,

maar op de kracht van God.

Tekst bij 328 Matteüs 14:26-31

Matteüs 14;26-31 NBV
26.Toen de leerlingen Jezus op het meer zagen lopen,
raakten ze in paniek.
Ze riepen: Een spook! en schreeuwden het uit van angst.
27.Meteen sprak Jezus hen aan:
Blijf kalm! IK ben het, wees niet bang!
28.Petrus antwoordde: Heer, als U het bent,
zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen.
29. Hij zei: Kom!
Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe.
30.Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was,
werd hij bang.
Hij begon te zinken en schreeuwde het uit:
Heer, red me!
31. Meteen strekte Jezus Zijn hand uit,
Hij greep hem vast en zei:
Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld!


1Johannes 5:13-15.

1 Johannes 5:13-15 uit NBV.

13.Dit alles schrijf  ik(Johannes)u omdat u
moet weten dat u eeuwig leven hebt,
u die gelooft in de Naam van de Zoon van God.
14.Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden,
in de zekerheid dat Hij naar ons luistert
als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is
met Zijn wil.
15.En omdat we weten dat Hij naar ons luistert,
wat we Hem ook vragen,weten we ook dat we alles
al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben.

Job 1:12+21+22.

Job 1:12.

Toen zei de Heer tegen satan:
,,Goed,met alles wat van Job is
mag je doen wat je wilt,
maar raak Job zelf niet aan.”
Hierop vertrok satan.

Job 1:21+22 uit NBV.

En Job zei:
Naakt ben ik uit de schoot
van mijn moeder gekomen
en naakt zal ik in haar schoot terugkeren.
De Heer heeft gegeven,
de Heer heeft genomen,
de naam van de Heer zij geprezen.”
Ondanks alles zondigde Job niet
en maakte hij God geen enkel verwijt.