Tekst bij 338 Psalm 27:4+5

Psalm 27:4+5 NBV
Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
Hem te ontmoeten in Zijn tempel.
Hij laat mij schuilen onder Zijn dak
op de dag van het kwaad,
Hij verbergt mij veilig in Zijn tent,
Hij tilt mij hoog op een rots.

Romeinen 12:9-11

Romeinen 12:9-11 NBV
9.Laat uw liefde oprecht zijn.
Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
10.Heb elkaar lief met de innige liefde
van broeders en zusters
en acht de ander hoger dan uzelf.
11.Laat uw enthousiasme niet bekoelen,
maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.