Romeinen 6:8+9

Romeinen 6:8+9 NBV
Wanneer wij met Christus
zijn gestorven,
geloven we dat we ook net Hem
zullen leven,
omdat we weten dat Hij,
die uit de dood is opgewekt,
niet meer sterft.
De dood heeft geen macht
meer over Hem.

Romeinen 12:20+21


Romeinen 12:20+21 NBV
20.Maar,
als uw vijand honger heeft,
geef hem dan te eten,
als hij dorst heeft,
geef hem dan te drinken.
Dan stapelt u gloeiende kolen
op zijn hoofd.
21.Laat u niet overwinnen
door het kwade,
maar overwin het kwade
door het goede.