1 Johannes 5:3+4

1 Johannes 5:3+4 NBV
3.Want God liefhebben houdt in
dat we ons aan Zijn geboden houden.
Zijn geboden zijn geen zware last.
4.Want ieder die uit God geboren is,
overwint de wereld.
En de overwinning op de wereld hebben wij
behaald met ons geloof.

Ik kom tot U: Lied1-7

Ik kom tot U.

1.Zoals ik ben kom ik tot U
met lege handen zoals nu,
wilt U ze vullen met Uw Geest,
o Heer ik kom tot U,  tot U…

2.Zoals ik ben kom ik tot U,
mijn hart vol onrust en verwart
wilt U mijn hart genezen Heer
genees mijn pijnlijk hart
  van smart.

 3.Vol zorgen om wat komen gaat
kom ik bij U voor goede raad
Ik vraag U hier om hulp o Heer
ik weet dat U mij niet  verlaat.

4.Mijn loflied zing ik voor mijn Heer
en zing het telkens keer op keer
omdat ik zoveel vreugde voel
zing ik het telkens weer  opnieuw.

5.O Heer vandaag kom ik bij U
met zo veel boosheid en verdriet.
maar dit gevoel dat wil ik niet
daarom breng ik het nu bij U.

6.Vol dankbaarheid kom ik tot U,
om U te prijzen voor Uw Woord.
Woorden van toen Zijn Woorden voor nu
en dat U mijn gebeden hoort.

7.In  mijn zwak zijn kom ik tot U
alleen met U voel ik mij sterk
Wilt U mij geven van Uw kracht
O maak mij sterk in U, voor U…

Romeinen 12:20+21

Romeinen 12:20+21 NBV
20.Maar, als uw vijand honger heeft geef hem dan te eten,
als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken.
Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd.
21.Laat u niet overwinnen door het kwade,
maar overwin het kwade door het goede.

Psalm 119:89-91

Psalm 119:89-91 NBV
89.HEER, voor eeuwig
staat Uw Woord in de Hemel vast.
90.Uw trouw duurt van geslacht op geslacht,
U hebt de aarde gegrondvest en zij houdt stand.
91.Naar Uw voorschriften
blijven Hemel en aarde bestaan,
alles is aan U onderworpen.

1 Petrus 1:3

1 Petrus 1:3 NBV

Geprezen zij de God en Vader
van onze Heer Jezus Christus:
in Zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons
opnieuw geboren doen worden door
de opstanding van Jezus Christus uit de dood,
waardoor wij leven in hoop.

 

2 Petrus 1:2+3

 2 Petrus 1:2+3 NBV
2.Genade zij u en vrede, in overvloed,
door de kennis van God en van Jezus, onze Heer.
Zijn Goddelijke macht heeft ons alles geschonken
wat nodig is voor een vroom leven,
door de kennis van Hem die ons geroepen heeft
door Zijn Majesteit en wonderbaarlijke kracht.

1 Petrus 3:18

1 Petrus 3:18 NBV

Ook Christus immers heeft,
terwijl Hij zelf rechtvaardig was,
geleden voor de zonden van onrechtvaardigen,
voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen.
Naar het lichaam werd Hij gedood maar
naar de Geest tot leven gewekt.

1178 Ik zie:

Ik zie:
Kruis>Wegwijzer naar God
Vraagteken>Altijd zullen er vragen zijn
2 Duiven>Trouw zijn aan elkaar
Luisterend horen>Links
Kijkend zien>Links
Bloei>Links
Vlam>Heilige Geest>Warmte
Hart>Gods Liefde
Blaadjes>Het beste van jezelf aanbieden aan de ander.

Romeinen 14:9-12 T 890

Romeinen 14:9-12  NBV
9.Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen
om te heersen over de doden en de levenden.
10.Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster?
Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster?
Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan,
11.want er staat geschreven: Zo waar ik leef-zegt de Heer-,
voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.
12.Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden.

Jesaja 60:19+20 (t 895)


Jesaja 60:19+20 NBV

19.Overdag is het licht van de zon niet meer nodig,
de glans van de maan hoeft je niet te verlichten,
want de HEER zal je voor altijd licht geven
en je God zal voor je schitteren.
20.Je zon zal niet meer ondergaan,
je maan niet meer verbleken,
want de HEER zal je voor altijd licht geven.
De dagen van je rouw zijn voorbij.

Matteüs 13:45+46 (t 895)


Matteüs 13:45+46 NBV

45.Ook is het met het koninkrijk van de Hemel
als met een koopman die opzoek was naar mooie parels.
46.Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond,
besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.