1 Petrus 1:14+15

783-6
1 Petrus 1:14+15 NBV

14.Wees als gehoorzame kinderen
en geef niet opnieuw toe
aan de begeerte waardoor u vroeger,
toen u nog onwetend was, werd beheerst,
15.maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is,
zoals Hij die u geroepen heeft heilig is.

Filippenzen 2:3+4

750-4
Filippenzen 2:3+4 NBV

3.Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan,
maar acht in alle bescheidenheid de ander
belangrijker dan uzelf.

4.Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen,
maar ook die van de ander.

Jesaja 54:10

774hhh-3
Jesaja 54:10 NBV

10.Al zouden de bergen wijken
en de heuvels wankelen,
Mijn liefde zal nooit meer van jou wijken
en Mijn vredesverbond is onwankelbaar-zegt de HEER,
die zich over je ontfermt.

1118 Waarschuwing

 Waarschuwing.
Is iets van Jezus
of is het niet van Hem?
Het verschil is bijna niet
te onderscheiden.
Je moet er echt moeite voor doen,
ga opzoek als je twijfelt.
God zal je helpen en ….
je de goede Weg van Jezus wijzen.

leni@vanmarion.nl

Marcus 9:50

Marcus 9:50 NBV

56.Zout is goed!
Maar als het zout zijn kracht verliest,
hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven?
Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen
en bewaar onder elkaar de vrede.