1157 Goede Vrijdag, Pasen enz

Naar Jesaja 53
Ik zie:
Goede Vrijdag.. Pasen..
Jezus droeg de doornenkroon
uit liefde voor alle mensen.
Door Zijn striemen zijn wij genezen.
De druppel>het vergoten bloed van Jezus.
Trap>Hemelvaart van Jezus.
Vlam>Pinksteren.
De duif>De Heilige Geest werd uitgestort
over de mensen.
Jezus woont in ons!!

1141 Johannes 1:1-5


Johannes 1:1-5 NBV
1.In het begin was het Woord,

het Woord was bij God en het Woord was God.
2.Het was in het begin bij God.
3.Alles is er door ontstaan
en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
4.In het Woord was leven
en het leven was licht voor de mensen.
5.Het licht schijnt in de duisternis
en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

1162 Jaren geleden


Ik zie in deze tekening:

Jaren geleden.
Ik heb pijn, ik mag daar
Jezus liefde in ontmoeten.
De Heilige Geest is achter mij!!
(heel zacht zal je een stem horen)
Ik kijk op en zie het licht worden in het donker,
ik werd genezen!!

Blinden zullen zien
en zienden zien het niet….

leni@vanmarion.nl

Geef het door

Geef het door.

Here God ik wil U danken dat U Jezus bij ons bracht.
Hij kwam als een licht in duister en versterkt ons met Zijn kracht.
Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is,
maar Dezelfde is gebleven dat is geen geheimenis!!

1118 Waarschuwing

 Waarschuwing.
Is iets van Jezus
of is het niet van Hem?
Het verschil is bijna niet
te onderscheiden.
Je moet er echt moeite voor doen,
ga opzoek als je twijfelt.
God zal je helpen en ….
je de goede Weg van Jezus wijzen.

leni@vanmarion.nl