Tekening 879.


Ik zie:
Een hart-liefde,
met daarin links,twee vogels
en één grote vogel  rechts.
daar tussenin komt de zon op,
een nieuwe dag,een nieuwe kans.
Een kruis-Jezus boven de zon
(Jezus is de zon der gerechtigheid)
Door Hem zijn alle zonden vergeven,
elke dag weer.
Twee vogels-als mensen,zeiden al eerder ja tegen elkaar.
Samen zeggen ze nu ook ja tegen God.
Ze gaan met God een nieuwe toekomst tegemoet-blad.

 

Tekening 766.

 

Een blad,
een opnieuw geboren mens
stelt zich open,
probeert Gods Stem te verstaan.
In dat hart van die mens
is de Heilige Geest aanwezig.
En zorgt voor vrede, rust en vertrouwen.

Tekening 744.


Ik zie:
Een kruis-Jezus-geloven
Een anker-hoop-houvast
Een bootje-ik
Bergen en dalen-voor en tegenspoed
Wolk-zorgen
Duif-Heilige Geest
Hoge golf-beproeving
Vogels-vrijheid

Tekening 773.

De vrucht van de Geest is
 LIEFDE.

Ik zie;
Een groot blad-nieuw leven
door de Heilige Geest-duif
Een vrucht van de Geest(met duif)-liefde
Een hart-Gods liefde

Galaten 5:22+23 Tekening 834.

Ik zie:
-Bloem-stengel-blaadjes
-Appel met hap eruit-begin van de zondeval
-Vruchten van de Geest(9)
-Blaadjes-nieuw leven-opnieuw geboren zijn
-Hart-Gods liefde
-Duif-vrede-Heilige Geest
met de Heilge Geest in je hart zul je,
ondanks je vragen(vraagteken)
de vruchten van de Geest dragen
-Vlam-tong van vuur-Pinksteren
-Bloem totaal plaatje-bloeien voor en door Jezus.

De vruchten van de Geest zijn:
Liefde
Vreugde
Vrede
Geduld
Vriendelijkheid
Goedheid
Geloof
Zachtmoedigheid
Zelfbeheersing.
Galaten 5:22+23 uit NBV.

Tekening:Ik geloof in God.

Ik zie:

Een zeilbootje-jij/ik
Drie harten-drie in Eén
Een blad-opnieuw geboren zijn
Een wolk-zorgen
Een golf-geen kalme reis
Een duif-de Heilige Geest als Gids
Een kruis-geloof

Het totale plaatje voor mij is:
Drie in Eén.
Is uitkomen voor mijn geloof in God
in Jezus
in de Heilige Geest.
Is tekenen en schrijven
 over wat dit voor mij betekent.
Is het laten zien en lezen aan jou.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Uitleg bij om iets.

scannen0735

 Ik zie.

-Liefde(klein hartje) bekroont met een baby.
-Door Gods Liefde
(groot hart)
  komt de Heilige Geest(duif) in aktie.
-Door de Heilige Geest ontstaat er
  een nieuw geestelijk leven
(takje).
-Door lijden en verdriet(traan) groeit het geloof,(kruis)
  het bloeit en geeft vruchten.
-Doorgeven en vertellen
(bazuin)
  over de grote Liefde van God,
  die ontvangen is door alle tranen heen.

  Leni.

  leni@vanmarion.nl

Tekening.

Ik zie.

Een vlam
er komen twee vogels uit
in de vorm van een hart
van liefde.
Een duif van vrede
in een vlam
van de Heilige Geest.
Een kruis.
De ichtus,
met daarin het zaad van Gods Woord
vol kiemkracht.

Tekening.

Ik zie:
Een bootje als jij of ik…
Bergen als alles gaat goed…
Dalen als moeilijkheden…
Een hart links een beetje beschadigd
misschien wel door iets uit het verleden…
Rechts de duif als de Heilige Geest
en als gevoel van vrede in je hart…
Water en strand als tegenstelling….
bv.lief of leed
verdriet of vreugde…
Stenen op het strand als opstakels
waaraan je je bezeren kan…
Vogels als vrijheid…

Leni.

leni@vanmarion.nl

Tekening.

Ik zie:
Een bootje met ik of jij…
Een wolk als zorgen…
Een blad van nieuw leven met God…
In dat nieuwe leven is de Heilige Geest
duidelijk Aanwezig…
Golven als het leven,op en neer…
Maar alles,heel mijn(jouw)leven,is gevat
in Gods onvoorwaardelijke Liefde…

Leni.

leni@vanmarion.nl

Tekening.

Uitleg.
Jezus leeft!
Jezus is opgestaan.
Het kruis is tot bloei gekomen,
de vruchten zijn allemaal hartjes,
de Liefde van Jezus kan uitgedeeld worden.
Het geeft ons allemaal hoop(anker)
voor de toekomst.
Een toekomst vol Genade.
Alles door Gods onvoorwaardelijke liefde(hart)

Tekening.

Uitleg.
Een knop.
Maar zo vol leven,
zo vol groeikracht.
Het hart met duif is,
Gods liefde en kracht
en Heilige Geest vol vrede.
Alles om tot wasdom te komen is aanwezig,
tot in het allerkleinste wat nodig is,
om tot bloei te komen.
God heeft het er in gelegd.

Tekening.

Uitleg.
Een bootje(ik…of jij)
Bergen,dus ook dalen,
voorspoed,maar ook moeite.
Zee,dus ook land,
onstuimig,maar ook stabiel.
Wolken dus ook zon,
problemen,maar ook rust en vrede.
De Heilige Geest(duif)waakt over ons
gaat met ons door ALLES heen.
Het grote hart is van God waar wij in zijn,
in Zijn liefde.
Het kleine hart is als een blad(nieuw leven)
als teken dat wij ons leven met God leven.

Tekening.

Uitleg.
De Heilige Geest(duif)in je hart is
je open stellen voor God,
zodat het voelbaar
en zichtbaar(regenboog) voor je word,
dat God Zijn zegen over je uitstort.

Tekening.

Vrijheid
vrede
vreugde
varen.

Verwondering
verbazing
verlangen
vol verwachting…..
vertrouwen!!

Leni.

Tekening.

(Uitleg)
Verhuisd
naar het Vaderhuis    
Opgetild
en meegenomen
door golven
van LIEFDE
en opgenomen
in Gods Heerlijkheid.

Leni.

Uitleg tekening.

scannen0738

 Uitleg tekening.

Het grote hart met alles erin,
is het hart van God.
In dat grote hart is een vlam,
het vuur van de Heilige Geest.
In die vlam zijn drie harten,
één hart met een takje,
teken van nieuw leven,
van een opnieuw geboren mens.
In het middelste hart zijn twee vogels,
twee mensen,met een kind uit liefde geboren,
een gelukkig gezin,maar ook met zorgen om….
Het rechtse hart is stuk,
een mens met pijn en verdriet
om wat voor reden dan ook.
En Jezus,zie het kruis op de achtergrond,
zegt dus tegen iedereen,
Hoe,wat en wie je ook bent,
gelukkig,verdrietig en stuk,
bezorgd of opnieuw geboren:
Kom maar bij Mij,Ik ben er.
Altijd!!!!!!!!!!

Leni.

leni@vanmarion.nl

Tekening.

scannen0667

Ik zie:

Een hart…liefde…mens
Een duif…Heilige Geest in dat hart
Bloemen…een hart tot bloei gekomen
Jong blad…op nieuw geboren zijn
Zee…levenszee met golven(beproevingen)
Bootje…ik op mijn levensreis
De ondergaande zon.

Ik zie er ook iemand in….
die vol vertrouwen en verlangen
een niewe TOEKOMST te gemoet gaat,
op weg is naar de HEMEL.

Tekening.

scannen0665

 Ik zie:
Een kruis….geloof
Een anker….hoop
Een hart….liefde
Een duif….Heilige Geest….vrede
Een jong blad…opnieuw geboren worden.

Tekening.

scannen0689 Ik zie:
Ee
n hart….liefde….mens
Een duif….Heilige Geest in dat hart
Anker….hoop
Kruis….geloof
Gat in hart….pijn,verdriet,beproevingen
(daar ondanks alles geloof(God) en hoop in ervaren)
Korenaar….vrucht dragen
Jong blad….nieuw leven

Tekening.

scannen0701

 Symbolen.

Druiven….wijn
Graan….brood
(Samen AVONDMAAL)
Kruis….geloof
Duif….Heilige Geest….vrede
Hart….liefde
Anker….hoop
Jong blad….nieuwe kans