Kruisje

Kruisje.

Ik besef nu ik mijn kruisje
in mijn handen heb en steun zoek…
dat God mij altijd zo vasthoudt!
Hij koestert mij als een kostbare schat.
Dat mag mijn houvast zijn op dit moeilijke moment
waarom ik mijn kruisje in handen nam.

God houdt mij ook vast
als ik mijn kruisje weer heb opgeborgen.
Altijd!!!

Samen delen T 902

Samen delen…
2 harten, beide zijn ze geestelijk gewond,
inmiddels is in de wonden de Heilige Geest te zien.
Beide hebben het blad van het nieuwe leven ontvangen,
het is geplant op de bodem van hun hart.
Door het samen delen ontstaat er begrip,
is er het weten hoe pijnlijk het allemaal is,
maar zien ook met elkaar vol vreugde
nieuwe kansen ontstaan.

Heel soms kom je zo iemand tegen….

leni@vanmarion.nl

Kan T 901

Kan.

Een oor
het luistert
het hoort
het is zo belangrijk
om gehoord
te worden
zo belangrijk
dat er iemand is
die naar je
luisteren wil
maar ook….kan
En dat kan alleen maar
als God het gegeven heeft.

Een hart
dat zich
openen kan
dat kan alleen
als God het geeft
Je verdriet delen
zeggen wat je voelt
vertellen over je pijn
over je zorgen
Het is zo bijzonder
als een hart
een oor vind.
Door en met God
kan het!!

1+1=3

leni@vanmarion.nl

Nieuw leven in Christus T29

Nieuw leven in Christus.

De steen is weggerold, het graf is leeg………

Gods Geest  is neergedaald
en in ieders hart gekomen.
Altijd is God er en overal is Hij bij,
in elke situatie.
Nooit zijn wij sinds ons prille bestaan
zonder Hem geweest.
Hij heeft ons gewild en gemaakt.
Als je mag gaan beseffen
wat dat echt voor jou betekent,
dan is dat/wordt dat je nieuwe leven,
dat je van God ontvangt.
Je bent je bewust, je ervaart,
je voelt dat God er altijd is,
elk moment van de dag.
Je nieuwe leven in Christus.

Samen eten.. samen drinken..T729


Samen eten.. samen drinken..

Samen eten van het zelfde brood..
Samen drinken van de zelfde wijn..
Samen zitten aan de zelfde tafel..
Samen het zelfde gebed bidden..
Samen de zelfde liederen zingen..
Samen zijn in de zelfde Kerk..
Samen de zelfde God dienen..
Alles het zelfde..
Maar toch..
zal het gevoel voor iedereen anders zijn..
Want elke relatie van God en mens is uniek!!
Dus nooit hetzelfde!
Iedereen mag hierin zichzelf zijn…..

leni@vanmarion.nl

Die ene dag.

Die ene dag.

Die ene dag riepen mensen;
Hosanna voor de Heer.
(Palmpasen)
Een andere dag riepen ze;
kruisigt Hem.
(goede vrijdag)
Ook ik prijs mijn Heer
en zing voor Hem mijn lofgezangen.
Maar soms kruisig ik Hem
door mijn eigen weg te gaan.
Door die innerlijke stem
in mij te negeren,
wijs ik Hem af.

In één mens
in één hart.
Eerst Hosanna
(Marcus 11:9)
dan kruisig Hem(Lucas 23:21)

Jezus zei;
Vader vergeef het hun
ze weten niet wat ze doen
.(Lucas 23:34a)

GOEDE VRIJDAG!!

Leni.
(teksten uit NBV)
(28-03-2013)

Ik zie: Tekening 901

Ik zie:
Een kan als: Het kan met God
Een oor als:Luisteren>horen
Een duif als: Gods Aanwezigheid>Heilige Geest
Ook als: Trouw zijn
Een hart als: Iemand die zich opent voor de ander
Twee bladeren als: Twee mensen
De butsen op de kan als: Kwetsbaar zijn

Laat jouw lichtje stralen T976

Laat jouw lichtje stralen.

Laten wij niet meer zoveel praten
over het negatieve van de duisternis,
maar laat ons het positieve van het Licht uitdragen.

Laten wij niet meer zoveel praten over de fouten van anderen
of over het verkeerde van onszelf.
Daar stierf Jezus immers voor!….
Maar laten wij elkaar vertellen over Jezus,
tegen elkaar zeggen dat Hij het grootste Licht in de wereld is.
Dat
Hij  gekomen is om al wat donker is, te laten verdwijnen.
Hoe meer duisternis er verdwijnt hoe meer licht er te voorschijn komt.
Laten we praten over het plan van God dat Hij met de wereld heeft.
Laten we samen op zoek gaan naar Gods doel met ons leven….

Laat je lichtje stralen, dan wakkert ook het licht aan bij je naaste.
Door al het negatieve zou  zomaar het kleine lichtje van de ander
en van jezelf kunnen doven.

Door met elkaar positief te praten wakkert  het vuur van het licht aan.
Het wordt lichter….
Door samen negatief te praten zal het vlammetje van het licht
langzaam aan kleiner worden en zou het zelfs kunnen doven.
De duisternis neemt toe….

Wat zou dat jammer zijn……………

1 Tessalonicenzen 5:19
19.Doof de Geest niet uit

Matteüs 5:14A
14A.Jullie zijn het licht in de wereld.
uit NBV

 

Luisteren T892

Luisteren.

Luisteren naar de nood van de wereld..
Luisteren naar de nood van een zieke..
Luisteren naar de nood van je kind..
Luisteren/Lezen
Luisteren om de nood met je hart te verstaan..
Pijn voelen om dat machteloze gevoel
wat diep in je hart een plaats veroverd.
Je oren doen pijn..
Je hart krimpt ineen..
Je gedachten zijn in beslag genomen
door de nood van de ander..
Je kunt niets doen…
Luisteren en bidden is alles wat je kunt doen,
is alles wat je te geven hebt….

Mijn dankbaarheid T904

 Mijn dankbaarheid.

Mijn dankbaarheid  stijgt op naar boven…
Mijn dankbaarheid  stijgt op naar God….
Ik dank Hem voor  verhoorde gebeden…
Ik dank Hem ook voor de dingen die anders gingen….
Ik dank Hem voor  Zijn Aanwezigheid
Ik dank Hem voor  het inzicht in problemen…
Ik dank Hem voor  al mijn Zegeningen…
Ik dank Hem voor  de lessen van het leven…

Mijn dankbaarheid  stijgt op naar boven…
Mijn dankbaarheid  stijgt op naar God…

Vader dank U wel voor alles!!

leni@vanmarion.nl

 

Hetzelfde (1185)

Hetzelfde.

Samen leven in dezelfde wereld
Samen drinken uit dezelfde bron
Samen lezen uit dezelfde Bijbel
Samen luist’ren naar dezelfde Woorden
Samen geloven in de zelfde God
Samen geleidt door dezelfde Geest

Alles hetzelfde, maar toch…zo anders!!!

leni@vanmarion.nl

Jacobus 1:16-18 +T 895

Jacobus 1:16-18 NBV
16.Geliefde broeders en zusters,
vergis u niet:17.elke goede gave,
elk volmaakt geschenk komt van boven,
van de Vader van de hemellichten;
bij Hem is nooit enige verandering
of verduistering waar te nemen.
18.Hij wilde ons door de verkondiging
van de waarheid tot leven roepen,
om ons de eersten te maken in Zijn Schepping.