1 Petrus 1:3

1 Petrus 1:3 NBV

Geprezen zij de God en Vader
van onze Heer Jezus Christus:
in Zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons
opnieuw geboren doen worden door
de opstanding van Jezus Christus uit de dood,
waardoor wij leven in hoop.

 

2 Petrus 1:2+3

 2 Petrus 1:2+3 NBV
2.Genade zij u en vrede, in overvloed,
door de kennis van God en van Jezus, onze Heer.
Zijn Goddelijke macht heeft ons alles geschonken
wat nodig is voor een vroom leven,
door de kennis van Hem die ons geroepen heeft
door Zijn Majesteit en wonderbaarlijke kracht.

1 Petrus 3:18

1 Petrus 3:18 NBV

Ook Christus immers heeft,
terwijl Hij zelf rechtvaardig was,
geleden voor de zonden van onrechtvaardigen,
voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen.
Naar het lichaam werd Hij gedood maar
naar de Geest tot leven gewekt.

1178 Ik zie:

Ik zie:
Kruis>Wegwijzer naar God
Vraagteken>Altijd zullen er vragen zijn
2 Duiven>Trouw zijn aan elkaar
Luisterend horen>Links
Kijkend zien>Links
Bloei>Links
Vlam>Heilige Geest>Warmte
Hart>Gods Liefde
Blaadjes>Het beste van jezelf aanbieden aan de ander.

Romeinen 14:9-12 T 890

Romeinen 14:9-12  NBV
9.Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen
om te heersen over de doden en de levenden.
10.Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster?
Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster?
Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan,
11.want er staat geschreven: Zo waar ik leef-zegt de Heer-,
voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.
12.Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden.

Jesaja 60:19+20 (t 895)


Jesaja 60:19+20 NBV

19.Overdag is het licht van de zon niet meer nodig,
de glans van de maan hoeft je niet te verlichten,
want de HEER zal je voor altijd licht geven
en je God zal voor je schitteren.
20.Je zon zal niet meer ondergaan,
je maan niet meer verbleken,
want de HEER zal je voor altijd licht geven.
De dagen van je rouw zijn voorbij.

Matteüs 13:45+46 (t 895)


Matteüs 13:45+46 NBV

45.Ook is het met het koninkrijk van de Hemel
als met een koopman die opzoek was naar mooie parels.
46.Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond,
besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.

Hebreeën 12:5-7

Hebreeën 12:6 NBV
5.Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u
als tot kinderen wordt gericht:
Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven
en nooit opgeven als je door Hem terechtgewezen wordt,
6.want de Heer berispt wie Hij liefheeft,
straft elke zoon van wie Hij houdt.
7.Houd vol, het betreft hier immers een leerschool,
God behandelt u als Zijn kinderen.
Welk kind wordt niet door zijn vader berispt?

Omhoog


Omhoog.

Een trap, een weg naar boven.
Beneden aan is het begin.
Stap voor stap gaat ons leven aan ons voorbij.
Elke stap, iedere tree heeft zijn eigen gebeurtenis.
We mogen weten dat Jezus daarbij is.
Want Zijn Geest is in ons.
Met Hem gaan we, zijn we op weg….
Elke tree, iedere stap heeft ons iets te leren over het leven.
Over het leven met Jezus, over het leven met onze naaste,
over het leven vanuit Gods Liefde voor ons.
Treetje voor treetje, stap voor stap
komen wij dichterbij God.

leni@vanmarion.nl