Psalm 51:12-14

Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
13.verban mij niet uit Uw nabijheid,
neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14.Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.

Efeziërs 2:14-16

Efeziërs 2:14-16 NBV
14.Want Hij (Jezus) is onze vrede,
Hij die met Zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt,
de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken
15.en de wet met zijn geboden en voorschriften
buiten werking heeft gesteld,
om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen.
Zo bracht Hij vrede
16.en verzoende Hij door het kruis beide in één lichaam met God,
door in Zijn lichaam de vijandschap te doden.

Je geborgen weten + T 866

Je geborgen weten en veilig voelen
onder Gods beschermende vleugels
in Zijn liefdevolle Aanwezigheid.
Samen kijken naar je leven,
kijken naar alles waar je van leren mag.
Zo mag je opgroeien naar het volwassen gelovig zijn,
in het weten dat Hij er altijd bij is
en overal in is.

leni@vanmarion.nl

1162 Jaren geleden


Ik zie in deze tekening:

Jaren geleden.
Ik heb pijn, ik mag daar
Jezus liefde in ontmoeten.
De Heilige Geest is achter mij!!
(heel zacht zal je een stem horen)
Ik kijk op en zie het licht worden in het donker,
ik werd genezen!!

Blinden zullen zien
en zienden zien het niet….

leni@vanmarion.nl

God geeft het/T775


God geeft het.

God geeft geen talent dat zinloos is,
Hij gaat het je, op Zijn tijd, laten gebruiken.
Als Hij je luisterende oren heeft gegeven,
stuurt Hij iemand op je weg, die zijn nood kwijt wil.
Als Hij je het talent van schrijven heeft gegeven,
zullen er mensen komen die er door geraakt worden.
Als Hij je laat tekenen, dan wordt het door iemand begrepen.
Vul je eigen talent maar in……
en je zult zien dat het door God gebruikt gaat worden.
Hij geeft je dat talent om er eerst zelf van te genieten
en er geestelijk rijker van te worden en dan….
laat Hij je er van uitdelen.

leni@vanmarion.nl

God weet alles

God weet alles.
Er blijft voor Hem niets verborgen.
Mezelf verstoppen helpt me niet.
Hij kent me als geen ander,
mijn ziel, mijn hart, mijn denken….
niets blijft er voor Hem geheim.
Hij ziet me fouten maken…
Hij ziet dat ik lekker bezig ben….
Hij ziet hoe ik om ga met mijn medemens…
Hij ziet mijn rebellie en draaierijen….

God weet ALLES!!

Van jou en van mij….

 

 

Geef het door

Geef het door.

Here God ik wil U danken dat U Jezus bij ons bracht.
Hij kwam als een licht in duister en versterkt ons met Zijn kracht.
Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is,
maar Dezelfde is gebleven dat is geen geheimenis!!