1 Petrus 1:14+15

783-6
1 Petrus 1:14+15 NBV

14.Wees als gehoorzame kinderen
en geef niet opnieuw toe
aan de begeerte waardoor u vroeger,
toen u nog onwetend was, werd beheerst,
15.maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is,
zoals Hij die u geroepen heeft heilig is.

Filippenzen 2:3+4

750-4
Filippenzen 2:3+4 NBV

3.Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan,
maar acht in alle bescheidenheid de ander
belangrijker dan uzelf.

4.Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen,
maar ook die van de ander.

Jesaja 54:10

774hhh-3
Jesaja 54:10 NBV

10.Al zouden de bergen wijken
en de heuvels wankelen,
Mijn liefde zal nooit meer van jou wijken
en Mijn vredesverbond is onwankelbaar-zegt de HEER,
die zich over je ontfermt.

1118 Waarschuwing

 Waarschuwing.
Is iets van Jezus
of is het niet van Hem?
Het verschil is bijna niet
te onderscheiden.
Je moet er echt moeite voor doen,
ga opzoek als je twijfelt.
God zal je helpen en ….
je de goede Weg van Jezus wijzen.

leni@vanmarion.nl

Marcus 9:50

Marcus 9:50 NBV

56.Zout is goed!
Maar als het zout zijn kracht verliest,
hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven?
Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen
en bewaar onder elkaar de vrede.

Als ik….2…766T

766-2-gekl
Als ik….

Als ik helemaal alleen ben 
wil jij dan  naar mij luisteren?

Als ik niet meer lezen kan
wil jij dan  over God vertellen?

Als ik de Weg kwijt ben 
wil jij mij dan  de Weg naar Jezus wijzen?

Als ik wegzink in het duister
wil jij dan je uiterste best doen
om mij toch iets van Jezus Licht te laten zien?

(praat jij dan  met mij over het licht van Jezus?)

Als ik eenzaam ben en bang 
wil jij dan  met mij bidden?

Als ik alles ga vergeten,
vergeet jij mij dan niet?

Vader in de hemel,
alleen door en met Uw steun en Liefde
kan ik er voor de ander zijn……

leni@vanmarion.nl

 

Als ik…1….775T

775-3
Als ik…

Als ik niet meer lopen kan
wil jij dan  met mij mee naar buiten?…..

Als er geen verbetering meer voor mij in zit
en de toekomst erg onzeker wordt
wil jij mij dan bezoeken?…

Als ik het helemaal niet meer ziet zitten
wil jij mij dan 
in jouw armen nemen voor een knuffel?…

Als ik stuk ben van verdriet
wil jij dan  samen met mij huilen?


Als ik…..

Samen mens zijn…
Als de één niet kan lopen, dan kan jij een voet zijn.
Als de één het koud heeft, kan jij wat warmte geven….

leni@vanmarion.nl