Hebreeën 4:15+16+ T 900

 Hebreeën 4:15+16 NBV
Want de Hogepriester die wij hebben is er Eén
Die met al onze zwakheden kan meevoelen,
juist omdat Hij, net als wij,
in elk opzicht op de proef is gesteld,
met dit verschil dat Hij niet vervallen is in zonde.

 

Luisteren + T 901

LUISTEREN

Luisteren naar het hart van mensen..
luisteren naar de woorden uit hun mond..
luisteren naar de klank, de toon..
hoor je vreugde of is er verdriet..?
Kijken naar  de lichaamstaal..
zie je toegang of is er juist afweer..?
ervaar je machteloosheid of een minderwaardigheidsgevoel..
of wordt er geprobeerd om jou te overtuigen..?
Je luistert en je kijkt..
je hoort en je neemt waar….

Al die woorden komen bij jou binnen..
ze raken je en je herkent de gebaren..
Je voelt hun pijn..je ziet het verdriet..
Het is immers ook jouw pijn..
Zoveel is het hetzelfde.. er is zoveel herkenning..
Dat brengt je dichterbij de ander..
je weet het immers,
je ging zelf door zoveel van hetzelfde heen…
Ook in de vreugde is er herkenning..

leni@vanmarion.nl

 

 

Jesaja 58:11+T 926


Jesaja 58:11

De HEER zal je voortdurend leiden,
Hij zal je verkwikken in dorre streken,
Hij maakt je botten sterk en krachtig.
Je zult zijn als een goed bevloeide tuin,
als een bron waarvan het water nooit opdroogt.

Hemelvaart


Hemelvaart.

Tree voor tree  naar beneden,
stap voor stap heeft Jezus Zijn leven
op aarde geleefd.
Aan Zijn lijden danken wij onze vrijheid.
Wij zijn vrij van onze zonden,
want door Zijn striemen zijn wij genezen.
Hij is geboren, heeft het Evangelie gebracht,
heeft wonderen verricht, heeft geleden ,
is gekruisigd,
is nedergedaald in de hel.
Is opgestaan en is de trap weer opgegaan, Hemelvaart.
Vanuit de Hemel stuurde Jezus de Heilige Geest,
die nu in mensenharten woont, om ons
de trap op te helpen van ons leven….

leni@vanmarion.nl

5. Samen praten…Tek 34

5.Samen praten..

Samen onderste boven zijn van wat ons overkomt…
Samen huilen..
Samen weer opkrabbelen..
Samen lachen..
Elkaar alles vertellen…echt alles!!
zodat er niets meer verborgen is voor elkaar.
Naar elkaar luisteren
zonder commentaar of goede raad.
Luisteren naar elkaars verdriet, dat zo verschillend is..
En toch ook de vreugde in dit alles mogen zien…
Je met elkaar verbazen als je in dit alles
Gods Hand mag zien…..
en daar samen voor op de knieën gaan
om God te danken….
Samen vertrouwen dat het goed is,
hoe dan ook!,omdat je samen weet ,
we zijn in Gods Handen.

Hij leidt ons op de Weg
die Hij voor ons bedacht heeft.
Samen praten over dit plan van God.
Wij wikken en wegen maar God beschikt….

4.Samen praten.. +T902


4.Samen praten…

Samen praten over Gods plan.
Samen zoeken waar en hoe dat in de Bijbel beschreven is.
Hoe vaker je zoekt, hoe meer je vind over Gods plan.
Hoe meer je de leiding van God gaat ontdekken.
Alles komt uit Zijn Hand en niet uit die van mij…
—-
Zouden wij het goede van God aannemen
en het kwade niet??(Job 2:10 NBG)

De HEER zei:
Wie heeft de mens een mond gegeven?
Wie maakt iemand stom of doof,
ziende of blind?
Wie anders dan IK de HEER?
(Exodus 4:11 NBV)

Hij laat zien…Hij maakt blind….

leni@vanmarion.nl

3. Samen praten…+T882

3.Samen praten..

Samen praten over het plan van God.
Elkaar vertellen dat er niets voor niets gebeurd,
omdat het past in Zijn plan.
Dat is voor mij een troost, een houvast…
…Ja, ook dat hele erge past in Zijn plan.
Dat is wat ik geloof….dat geeft mij rust….

En samen met iemand hier over kunnen praten,
met iemand die dit ook zo beleeft, is zo bijzonder,
dat is zo’n grote vreugde…!!!
Onvoorstelbaar, dat kan alleen van God zijn…
Je zo samen verheugen over God en Zijn plan….
Zijn plan dat Hij heeft met ieder mens,
Zijn plan dat Hij heeft met mij en…ja ook met jou…………
Met heel Zijn wereld!!

Leni@vanmarion.nl

 

2.Samen praten.. + T892

2.Samen praten..

Samen praten over het plan van God.
Je samen verbazen over de leiding van God in het leven.
Over hoe alles als een puzzel in elkaar past,
elk stukje afzonderlijk is daar voor nodig.
Elk stukje van de puzzel, elk mens dus,
heeft zijn eigen unieke betekenis
in het hele grote geheel.
Iedereen heeft zijn/haar eigen kleine plekje
in het hele grote plan van God.
Alles echt alles is nodig…voor Zijn doel!!

Samen praten over Gods plan maakt je zo blij,
Zijn Liefde samen kunnen delen, dat is de vreugde van God.

leni@vanmarion.nl