Als ik….2…766T

766-2-gekl
Als ik….

Als ik helemaal alleen ben 
wil jij dan  naar mij luisteren?

Als ik niet meer lezen kan
wil jij dan  over God vertellen?

Als ik de Weg kwijt ben 
wil jij mij dan  de Weg naar Jezus wijzen?

Als ik wegzink in het duister
wil jij dan je uiterste best doen
om mij toch iets van Jezus Licht te laten zien?

(praat jij dan  met mij over het licht van Jezus?)

Als ik eenzaam ben en bang 
wil jij dan  met mij bidden?

Als ik alles ga vergeten,
vergeet jij mij dan niet?

Vader in de hemel,
alleen door en met Uw steun en Liefde
kan ik er voor de ander zijn……

leni@vanmarion.nl

 

Als ik…1….775T

775-3
Als ik…

Als ik niet meer lopen kan
wil jij dan  met mij mee naar buiten?…..

Als er geen verbetering meer voor mij in zit
en de toekomst erg onzeker wordt
wil jij mij dan bezoeken?…

Als ik het helemaal niet meer ziet zitten
wil jij mij dan 
in jouw armen nemen voor een knuffel?…

Als ik stuk ben van verdriet
wil jij dan  samen met mij huilen?


Als ik…..

Samen mens zijn…
Als de één niet kan lopen, dan kan jij een voet zijn.
Als de één het koud heeft, kan jij wat warmte geven….

leni@vanmarion.nl

Handelingen 2:1-6.

Scannen0428

 Handelingen 2:1-6 uit NBV.
De komst van de Heilige Geest.
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak
waren ze allen bij elkaar.
2.Plotseling klonk er uit de hemel een geluid
als van een hevige windvlaag,
dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.
3.Er verschenen aan hen een soort vlammen,
die zich als vuurtongen verspreidden
en zich op ieder van hen neerzetten,
4.en allen werden vervuld van de Heilige Geest
en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen,
zoals hun door de Geest werd ingegeven.
5.In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden,
die afkomstig waren uit ieder volk op aarde.
6.Toen het geluid weerklonk,dromden ze samen
en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder
de apostelen en de andere leerlingen
in zijn eigen taal hoorde spreken.

Hebreeën 2:10

749-5Hebreeën 2:10 NBV
….10.Want om vele kinderen
in Zijn luister te laten delen achtte God,
voor wie en door wie alles bestaat,
het passend de bereiding van hun redding
door het lijden naar de uiteindelijke
volmaaktheid te voeren.

1113 Nog niet eerder gezien

784-3
Nog niet eerder gezien.

Door Gods Geest en Zijn liefde
veranderd worden in een nieuwe schepping.
Getransformeerd met ziende ogen en horende oren.
Luisteren en kijken met je hart is een nieuw begin,
er gaat een nieuwe wereld open….

leni@vanmarion.nl

Johannes 4:13+14

Scannen0978-1Johannes 4:13+14 NBV
13.Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,
zei Jezus, 14.maar wie het water drinkt dat Ik hem geef,
zal nooit meer dorst krijgen.
Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden
waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.

Hebreeën 13:1-3

Scannen0201-geklHebreeën 13:1-3 NBV
1.Houd de onderlinge liefde in stand
2.en houd de gastvrijheid in ere,
want zo hebben sommigen zonder het te weten
engelen ontvangen.
3.Bekommer u om de gevangenen alsof u samen
met hen gevangen zat en om de mishandelden
als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u.

Verbloemen

780-4-gekla-2Verbloemen.

De scherpe punten van je karakter verbloemen(de vijf vingers)
Je beter voordoen dan je bent(ik heb er bloemetjes van gemaakt)
Mensen kun je misschien voor de gek houden,
maar God niet!!

Als Zijn tijd gekomen is zal Hij alles wat je in je hart verbergt ontmaskeren.
Hij gaat je laten zien hoe het anders kan,
Hij gaat je bevrijden van die last,
je verlossen van je eigen leugens,

dan kan en mag je eindelijk zijn wie je echt bent.
De scherpe punten gaan verdwijnen
en je hebt geen trucs meer nodig.

Hij verzacht je hart en herschept je gedachten
en
ben je vrij van je oude ik…..

leni@vanmarion.nl

780-4-zonder duif

Zonder lijntje van de duif (rechts)

Hebreeën 10:19-22

Scannen0986-3-geklHebreeën 10:19-22 NBV
19.Broeders en zusters,
dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom
binnengaan in het Heiligdom,
20.omdat Hij voor ons met Zijn lichaam
een weg naar een nieuw leven gebaand heeft,
door het voorhangsel heen.
21.We hebben nu een Hogepriester
die dienst doet in het huis van God;

22.laten we God dan naderen met een oprecht hart
en een vast geloof,

nu ons hart gereinigd is,
wij van een slecht geweten bevrijd zijn 
en ons lichaam met zuiver water is gewassen.